Frigjorde miljoner tack vare affärssystemet

Med ett nytt affärssystem minskade IT-företaget Exsitec kapitalbindningen i sena fakturor med en fjärdedel och frigjorde miljoner kronor. Pengar som kunde användas för tillväxt istället.

Johan Kallblad, vd på Exsitec, berättar om vinsterna med det nya affärssystemetNär Linköpingbaserade IT-företaget Exsitec gick samman med Stockholmsbaserade affärsinformationsföretaget Sundit sensommaren 2012 så skapades en verksamhet med fler än 500 kunder och en årsomsättning på 100 miljoner kronor. Men vd Johan Kallblad var inte nöjd. Kapitalbindningen i den egna kundreskontran var inte tillfredställande, och hela 20 procent av kundfakturorna var försenade.

"Vi fick syn tidigare på när fakturor var försenade, vilket gjorde att vi kunde följa upp snabbare."

"Att byta från ett ekonomisystem till ett affärssystem hade flera fördelar för oss. Dels kunde vi öka snabbheten i faktureringen, och med mer korrekta fakturor fick vi mindre invändningar på fakturorna vilket minskade betalningstiderna", berättar Kallblad. Det nya affärssystemet gjorde även uppföljningen bättre. "Vi fick syn tidigare på när fakturor var försenade, vilket gjorde att vi kunde följa upp snabbare."

Det nya systemet erbjöd även möjlighet att automatiskt driva en process av försenade ärenden, med automatisk koppling till inkasso, om det inte fanns något skäl till förseningen.

Spårbarheten och sökbarheten i det nya affärssystemet gav också bättre grepp om reskontran, med möjlighet att borra ner till kund- och transaktionsnivå för att se vilka enskilda poster som var försenade. "Sökbarheten gjorde att otydligheterna minskade och hantering blev snabbare", säger Johan Kallblad.

Hela omläggningen till ett affärssystem betalade sig snabbt.

"På sex månader hade vi minskat andelen försenade fakturor markant", berättar Kallblad. När affärssystemet implementerades uppgick kundreskontran till 12 miljoner kronor, varav hela två och en halv miljoner kronor var försenade fakturor. "Idag uppgår förseningarna till en halv miljon kronor, så vi har frigjort två miljoner kronor i kapitalbindning på sex månader", säger Kallblad. "Pengar som kan användas till satsningar på tillväxt istället."