Även små producenter kan ta del av stora affärer i dagligvarubranschen

För mindre producenter har de stora volymerna inom dagligvaruhandeln ofta framstått som utom räckhåll. Men med ett kostnadseffektivt affärssystem och automatisering av orderflödena kan även småproducenter vara med och leverera till jättarna, och växa med affärssystemet till större företag.

Den svenska dagligvarubranschen omsätter miljardbelopp och attraherar dagligen horder av köpvilliga svenskar med plånböckerna redo för konsumtion. Som marknadsplats är dagligvaruhandeln alltså en potentiell guldgruva för producenterna. Men att få vara med och synas med sina varor bland hyllorna på ICA och Coop har inte varit så lätt, särskilt för mindre producenter.

Med ett affärssystem går det att effektivisera lager- och orderhanteringen så det minimerar rörelsekapitalbindningen.

För att kvalificera som leverantör till exempelvis ICA krävs inte bara livsmedelscertifiering och produkter som passar in i sortimentet. Det krävs även att man som leverantör kan säkerställa en stabil ström av leveranser med en redan etablerad distribution i närområdet, men även tekniska förutsättningar för elektronisk dataöverföring, så kallad EDI-kommunikation, med ICA:s system för orderflöden, streckkodsinformation och diverse standardiserade varucertifikat.

Dessa saker har traditionellt varit förknippade med stora kostnader. Lager och hantering av varor för att säkerställa leveranser har bundit mycket rörelsekapital, och priset för ett affärssystem som kan kommunicera elektroniskt med ICA:s system har inneburit investeringar på miljoner kronor.

Men idag finns affärssystem med funktionalitet som kan minska kostnaden för mindre företag att kommunicera elektroniskt och automatiskt med större företags affärssystem, från investeringar på miljoner till en investering på tiotusentals kronor. Med ett affärssystem går det dessutom att effektivisera den egna lager- och orderhanteringen på ett sätt som minimerar rörelsekapitalbindningen, med ögonblicksbilder av var varor befinner sig i flödet och låg reaktionstid på när flaskhalsar orsakar kostsamma förseningar.

Möjligheten till automatisering av orderflödet har alltså öppnat dörren för även en lokalproducerande gurkodlare eller köttproducent att göra affärer med storföretag som ICA, samtidigt som affärssystemet ger dem möjlighet att växa.