Visma som arbetsplats

Vi är stolta över alla våra kompetenta och engagerade medarbetare. 

Visma - en (arbets)plats att trivas på

Hos oss jobbar du i en av Europas mest expansiva IT-koncerner som kännetecknas av stark framåtanda, prestigelöshet och entreprenörskap. Vi är med och driver debatten kring digitaliseringen och automatiseringen av samhället framåt. Vi är även stolta huvudpartners till Hello World, som verkar för att öka barns och ungdomars intresse för programmering och digitalt skapande. 

Vi är idag ledande inom Cloud-teknologi och en stor del av koncernens omsättning återinvesteras årligen i R&D. Om du vill göra karriär i ett lönsamt och växande bolag med stort fokus på innovation och ny teknik har du hamnat rätt. Med huvudkontoret beläget i Oslo präglas vår koncern av en nordisk företagskultur där vi sätter resultat och affärsnytta före prestige. På Visma äger vi hela värdekedjan, från produktutveckling till slutgiltig leverans till kund. Vi har över en miljon företagskunder i både privat och offentlig sektor. Detta skapar möjlighet till många framtida karriärvägar och utveckling i olika riktningar beroende på vad just du brinner för.

Om du är intresserad av ny teknologi och strävar efter att arbeta med högkvalitativa produkter med slutkunden i centrum tror vi att du kommer trivas väldigt bra hos oss på Visma!

Fler än 11 000 anställda i koncernen,  2300 i Sverige

 

36% kvinnor, 64% män

 

Mer än 3700 utvecklare

 

16-18% av de totala omsättningen återinvesteras i R&D

 

Verksamhet i Norden, Benelux, Centraleuropa och Östeuropa

 

Kontor i 29 städer runt om i Sverige, huvudkontor i Oslo

 

Omsättning på €1 526 milj (2019)

 

Över en miljon kunder

 

Läs mer om Visma-group på visma.com

Vår filosofi

Vår vision

Våra kunder ska vara ledande inom automatisering och integration av verksamhetsprocesser

Vår mission

Vi ska stärka våra kunders konkurrenskraft och bidra till tillväxt och effektivisering
 

Våra värderingar

Våra fem värderingar är respekt, pålitlighet, innovation, kompetens och laganda

Visma är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare enligt FöretagsBarometern 2019!

Hållbarhet & miljö

Visma vill ta ansvar och bidra till ett mer hållbart samhälle både ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi tillhandahåller produkter och tjänster som effektiviserar våra kunders verksamheter, processer och flöden inom flera områden. Som en konsekvens av att administrativa flöden effektiviseras ser vi att pappersförbrukningen minskar när mer kommunikation blir elektronisk med minskad miljöpåverkan hos våra kunder som följd.

Denna miljöpolicy utgör grunden för Vismas miljöarbete och ligger till grund för såväl internationella som lokala åtgärder. Här definieras hur Visma påverkar miljön, vem som är ansvarig inom organisationen och hur miljöpolicyn omsätts i mål och handling.

Läs vår miljöpolicy

Vismas CSR-arbete

Visma engagerar sig idag i flera CSR-initiativ i och runt om i koncernen för att ge tillbaka och även här bygga ett mer hållbart samhälle. Förutom att aktivt arbeta med mångfald och inludering internt är vi expelvis med och stödjer projekt för att uppmuntra fler kvinnor till tech-branschen, få fler unga att intressera sig för tech och uppmuntra till en mer hälsosam och aktiv livsstil.

Läs mer om vårt arbete med Corporate Social Responsibillity