TechMent- Vismas Mentorskapsprogram

 Vägledning i början på karriären.

Vill du ha en stor konkurrensfördel i början på karriären? Skaffa dig en mentor!

Vi på Visma vet att erfarenhetsutbyte och nätverkande är ett vinnande koncept i alla skeden i livet och inte minst i starten av karriären. Därför erbjuder Visma dig som student möjligheten att delta i vårt mentorskapsprogram TechMent. Här matchas du ihop med en mentor baserat på era profiler, för bästa möjliga utbyte. Med hjälp av din mentors värdefulla erfarenheter och coaching får du både inblick i arbetslivet och en skinande start på karriären!

I Techment ingår utöver två individuella möten med din mentor även tre digitala träffar tillsammans med samtliga mentorer och adepter.