TechMent- Vismas Mentorskapsprogram

 

Vill du ha en mentor från yrkeslivet som ger dig värdefulla insikter inför ditt framtida karriärval?

Vi på Visma tror att erfarenhetsutbyte och nätverkande är ett vinnande koncept i alla skeden i livet och inte minst när man snart ska ut i arbetslivet. Visma erbjuder dig som student möjligheten att delta i vårt mentorskapsprogram TechMent under 2019. Du som student kommer att matchas ihop med en utvald mentor som matchar din profil och som kan ge dig värdefull information från arbetslivet. Genom TechMent får du möjlighet till nätverkande, utbyte av erfarenheter och diskussion kring framtida karriärvägar.