Mer in. Mindre ut.

70 % av Sveriges landsting använder inkassotjänster från Visma. Det ger dem bättre likviditet, mer förutsägbarhet och onlinetillgång till all information.

Vi kan också hjälpa ditt företag att minska kostnaderna och säkra intäkter med:

  • Indrivningstjänster/inkasso
  • Påminnelsehantering
  • Fakturaadministration
image 1

Så här jobbar vi

Fordran preskriberas aldrig

Vi bevakar fordran tills den blir betald, och vi har rutiner för alla typer av fordringar och branscher.
Se vilka resultat ABC-gruppen har uppnått med inkassotjänster från Visma.

Vi bemöter er kund med respekt

Inkasso med hjärtat

Att bemöta er kund med respekt samt erbjuda en professionell hantering garanterar ett högt indrivningsresultat. Vid kravhantering mot individer gäller det att balansera rättviseprincipen med medmänsklighet. Denna filosofi kallar vi på Visma för ”inkasso med hjärtat”. En filosofi som medför ett gott resultat och ett bra samarbete.

Så här säkrar vi din likviditet

Snabbare betalt

Vid utebliven betalning på fakturan är det viktigt att agera snabbt. Då uppnår du högsta möjliga indrivningsresultat och kan undvika framtida kundförluster.

20-års erfarenhet har gett oss en mycket rationell hantering, och vi jagar idag uteblivna betalningar med en enormt inoljad produktionsapparat.

AUTOMATISKA PÅMINNELSE- OCH INKASSOTJÄNSTER SPARAR TID OCH PENGAR

Alltid 100 % uppdaterad huvudbok

Visma AutoCollect är en modern tjänst som helt automatiserar företagets påminnelse- och inkassorutin . Kundreskontran uppdateras dagligen.image 1