Webblösningar i Episerver

Från ax till limpa.

Vi gör det komplexa enkelt.

På Visma Consulting arbetar vi med stora, komplexa webbprojekt. Vi utvecklar affärskritiska lösningar med många olika integrationer. Vårt fokus är att det ska vara enkelt för dig som kund, och enkelt för dina användare. 

Vi levererar koncept, design, utveckling och förvaltning baserat på Episerver. Våra konsulter har medverkat i över 500 webbprojekt. Det innebär att vi har stor erfarenhet och en gedigen kompetens – som kund behöver du inte chansa.

Koncept & Design

Utveckling

Fantastisk förvaltning

 

Koncept & Design

Visma har ett team av erfarna kravställare, interaktions och UX-designer, frontend utvecklare som har  varit med och tagit fram koncept och design för ett stort antal olika webblösningar. Vi har levererat till ett flertal olika myndigheter med WCAG och tillgänglighetskrav, vi är även vana att leverera till globala företag som har en stor spännvidd i sina lösningar.

Vi tar helhetsansvar både inom kravhantering, formgivning, utveckling av webb samt förvaltning av de utvecklade lösningarna. Däremot så är det inte alltid fallet att våra kunder tycker det är optimalt att det är bestämt att en leverantör hanterar allt. Vi har inga problem med att ni väljer någon annan leverantör som genomför delar av ett projekt – vårt primära fokus är att utveckla och förvalta lösningarna.

 

Utveckling

Våra duktiga webbutvecklare är certifierade i Episerver och har medverkat i över 500 webbprojekt. Visma är en av Nordens största leverantörer av Episerver, och har blivit utsedda till Episerver Premium Partners. 

Premium Partner är den högsta partnerstatus man kan uppnå inom Episerver och innebär att man har en stor andel certifierade utvecklare och har meriterat sig genom framgångsrika projekt. Det innebär att vi har stor erfarenhet och en gedigen kompetens – som kund behöver du inte chansa.

 

Fantastisk förvaltning

Har du haft krångel med din förvaltning någon gång? Då har du upplevt hur det ställer till det i verksamheten - och man vill ha det fixat, helst igår! För en smidig vardag ska förvaltningen av dina webblösningar vara proaktiv, snabb, kunnig och professionell, och det har med åren blivit vårt signum. Läs mer om vår fantastiska förvaltning här.