Kom snabbt igång med ditt bolags intranät

Nu kan vi hjälpa dig att skapa ditt bolags eget intranät, så det passar era behov.

Visma Consulting lade grunden och utvecklade Systembolagets intranät. 
Nu är det utsett av Web Service Award till bästa intranät 2018.

 

Exempel på funktioner

  • Individ- och rollbaserat
  • Integrationer mot bl a moderna moltjänster, externa system, mobilappar och kundunika lösningar
  • Digitalisering av verksamhetsprocesser som resulterat i nya funktioner i intranätet
  • Dokumenthantering med Episerver och/eller Sharepoint
  • Responsiva och WCAG 2.0 säkrade
  • Mobilitet och säker åtkomst av intranät via Iphone- och Androidapp 

       Kontakta mig!

Vi är experter på att skapa perfekta team som
förverkligar affärsnytta genom digitala produkter

  

Koncept och design

Vi samarbetar med välrenommerade designbyråer samtidigt som vi har egen kompetens inom UX- interaktion- och konceptuell design. Om du har befintligt samarbete med en byrå så samarbetar vi gärna med dem som en renodlad teknisk partner.

 

 

Projektgenomförande

Våra seniora webbprojektledare ser till att projektet levererar enligt uppsatta mål och tidplan samt med hög kvalitet. Projekten använder sig av flexibla projektmodeller och praktiska verktyg och du som kund har full insyn i arbetet och utvecklad funktionalitet.


 
  

 
Stark teknisk kompetens

Stort fokus på teknik och djupgående kunskaper i Episerver samt integrationer där ikring. Vår snillrika mix av utvecklare täcker alla tekniska utmaningar förenade med större webbprojekt och alla har certifiering i Episerver. Det gör att vi aldrig behöver tumma på kvalitén.

 
  
 

  
Fantastisk förvaltning

Vi tar inte bara hand om problem som uppstår, vi arbetar proaktivt och lyhört med förvaltning och våra förvaltningsledare har mycket god kunskap om Episerver. I vår webbförvaltning ingår problemlösning, vidareutveckling, redaktörsstöd och Service Level Agreement (SLA) på 60 minuter. Med andra ord – vid akuta problem garanterar vi att problemlösning påbörjas inom en timme.

 
 
  

 
Värdefullt nätverk

Vi är specialister på att anlita specialister. Webb idag är ett brett område och vårt nätverk är ett värdefullt verktyg för att komplettera våra leveranser med specialistkompetens när det behövs. Vi kan även involvera kunders och "konkurrenters" utvecklare i våra åtaganden om behov finns. Målet är alltid att skapa det perfekta teamet.

Kontakta mig!

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke
 
 
 
 
  • Vi kommer gärna till er för att prata om vilket intranät ni behöver

  •  Vi har gedigen erfarenhet av migrering och uppgradering av äldre Episerverbaserade intranät

  •  Vi kan lämna offert på nytt intranät om ni tagit fram upphandlingsunderlag /kravspec

Visma Consulting - Er digitaliseringspartner

Sedan många år tillbaka har vi arbetat utifrån konceptet ”best of breed”. Man ska göra det man är bäst på. Vi på Visma Consulting är bäst på att utveckla, integrera och supportera våra kunders Episerverlösningar.

Visma Consulting är Premium Solution Partner till Episerver AB, den högsta nivån en samarbetspartner till Episerver AB kan ha. Vi är totalt 40 personer inom affärsområdet med såväl certifierade Episerverutvecklare, systemarkitekter, seniora projektledare och experter inom integration.

Vi är starka inom teknik, har mycket god förståelse och kan snabbt sätta oss in i och förstå hur system ska integrera, utan att för den skull göra avkall på användarupplevelsen.