Vad är eIDAS?

eIDAS står för Electronic IDentification, Authentication and trust Services.

Vad är eIDAS?

Begreppet eIDAS är en förkortning för EU-förordningen eIDAS ((EU) nr 910/2014). I den förordningen står det att från och med 29 september 2018 är det obligatoriskt för alla offentliga e-tjänster att tillåta inloggning med utländska e-legitimationer.

 

  • Snabbt & effektivt

  • Enkelt

  • Sparar tid & pengar

 

 

Hur påverkar eIDAS er som offentlig myndighet?

Det nya lagkravet innebär att alla e-tjänster som idag använder sig av e-legitimationer motsvarande BankID/Mobilt BankID även måste erbjuda hantering av utländska e-legitimationer. Det gäller oavsett om e-tjänsten har målgrupper i utlandet eller ej.

För e-tjänster som inte har krav på e-legitimationer av ovan nämnda tillitsnivå är det frivilligt att erbjuda tillgång med utländska e-legitimationer.

Måste ni tillåta alla typer av utländska e-legitimationer?

Nej, för att en utfärdare av en utländsk e-legitimation ska kunna berättigas access till svenska e-tjänster måste de vara anmälda till sitt lands eIDAS-nod, en så kallad landsnod. Detsamma gäller för svenska e-legitimationer som ska användas i utländska e-tjänster. I Sverige hanteras landsnoden av DIGG och heter Sweden Connect. DIGG erbjuder alla verksamheter, både privata och offentliga, att genomföra tester mot landsnoden kostnadsfritt

Hur går det till när en person med utländsk e-legitimation identifierar sig mot en svensk e-tjänst?

1. Först skickar den förlitande parten (e-tjänsteförmedlaren) en fråga till den egna landsnoden, Sweden Connect.
2. Sweden Connect förmedlar sedan förfrågan vidare till landsnoden i det aktuella landet.
3. Den landsnoden förmedlar i sin tur förfrågan vidare till utfärdaren av e-legitimationen för att skapa ett identitetsintyg.
4. Detta identitetsintyg förmedlas sedan samma väg tillbaka till den svenska förlitandeparten som ger användaren access till e-tjänsten.
 

Behöver ni en lösning för eIDAS?

Visma Consulting erbjuder en federationstjänst, Ciceron Federationstjänst, som är förberedd för att använda sig av eIDAS.

Läs mer om lösningen

 

Gå tillbaka till föregående sida