Förvaltning genom hela livscykeln

När du vill kunna lita på att dina IT-system håller i framtiden

Vi har lång erfarenhet av förvaltning och vidareutveckling av system, applikationer och nätverk. Vi arbetar utifrån vår förvaltningsmodell som bygger på väl beprövade och effektiva metoder, processer och verktyg. Ett uppdrags hela livscykel täcks in av förvaltningsmodellen.

Samlad förvaltning ger tid för kommunikation

Visma Consulting förvaltar Vetenskapsrådets digitala kanaler som består av ett tiotal webbplatser i Site Vision och WordPress.

Vetenskapsrådet och Visma har byggt upp en förvaltningsorganisation baserad på Visma Consultings förvaltningsmodell. Modellen ger ett strukturerat, långsiktigt arbetssätt som säkrar att underhåll och vidareutveckling fungerar optimalt.

Med förvaltningen samlad hos Visma kan Vetenskapsrådet nu koncentrera sig på det redaktionella innehållet och kommunikationen med forskarvärlden.
VetenskapsrådetKLAS

Kriminalvården - applikationsdrift

Visma Consulting förvaltar och utvecklar applikation KLAS. Visma ansvarar även för beredskap av applikationen, även kallat applikationsdrift. KLAS är Kriminalvårdens klientsystem för hantera information och beslut angående klienterna inom Kriminalvården. 

Visma har varit Kriminalvårdens leverantör av förvaltning och vidareutveckling sedan 2009. Uppdraget omfattar löpande förvaltning, utveckling samt beredskap under och utanför kontorstid.

Apotek Hjärtat – förvaltning av e-handel, webb och intranät

Visma blev redan i uppbyggnadsfasen Apotek Hjärtats helhetsleverantör av IT, och detta samarbete har fördjupats och utvecklats under åren.

Visma Consulting har idag ansvar för förvaltningen av Apotek Hjärtats e-handelsplattform, externwebb och intranät samt för AD-förvaltningen. Vi arbetar i kundteam utifrån Visma Consultings förvaltningsmodell som bygger på beprövade och effektiva metoder, processer och verktyg.

För Apotek Hjärtat erbjuder vi hela förvaltningskedjan, från 1st line support klockan 7-22 till test. Vår förvaltning baseras på ITIL och vi har tillgång till ett flertal verktyg och processer som stödjer våra leveranser, t ex TFS, Redmine, Reqtest, OTRS.


Apotek Hjärtat e-handel

Kontakta oss gärna!

Nyfiken på våra lösningar? Hör av dig! 
Du når oss även på 010-141 25 00.

Kontakta oss

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke