E-consulting när du behöver expertstöd

Förstärk ditt projektteam med expertkonsulter från Visma Consulting. 

Våra IT-konsulter kombinerar sin tekniska kompetens med djup verksamhetskunskap. Det gör dem till experter dels inom olika tekniker, dels inom verksamheter såsom apotek och detaljhandel, statistik och forskning, statlig och kommunal förvaltning med mera.

Expertstöd kring dataskyddsförordningen GDPR

Trafikförvaltningen inom Region Stockholm behövde utforma rutinerna kring behandling av personuppgifter i linje med EU:s dataskyddsförordning GDPR. Man anlitade därför en erfaren verksamhetskonsult från Visma Consulting som delprojektledare i projektet DAN som hjälpt förvaltningen anpassa sitt arbete. Konsulten ansvarade för att utforma handboken som ger stöd i hanteringen.

Handboken omfattar krav som förordningen ställer på hantering av personuppgifter, vad förvaltningen gör för att uppfylla förordningens kraven, hur personuppgiftsbehandlingar tas fram, hur konsekvensbedömningar, gap-analyser, gallringsutredningar och personuppgiftsbiträdesavtal genomförs. Den innehåller också rutiner för att tillvarata den registrerades rättigheter, hantera personuppgiftsincidenter och hantera ostrukturerad information innehållande personuppgifter.

Konsulten har vart författare till flera av kapitlen i handboken. Hon har också utformat rutinerna tillsammans med berörd personal, varit workshopledare samt genomfört processanalyser för att tydliggöra behandlingen av personuppgifter. Hon har också varit metodstöd till personer i verksamheten som fått ansvaret att vidmakthålla och vidareutveckla förvaltningens registerförteckning.Apotek Hjärtat

Apotek Hjärtat förstärker med e-consulting

För att förstärka den IT-nära verksamhetsutvecklingen tar Apotek Hjärtat hjälp av expertkonsulter från Visma Consulting. Apotek Hjärtat har sökt en leverantör som har både kompetens och verksamhetskunnande och som snabbt kan stötta IT-verksamheten när behov uppstår.

Vi har bl a varit delprojektledare för införandet av ett IT-stöd vid uppstart av ett nytt dotterbolag för distribution. Vi har även bidragit med IT-arkitekt och rådgivare för IT-integrationen mellan ICA och Apotek Hjärtat, vilket bl a omfattat byte av ekonomisystem, flytt av huvudkontor samt integration av IT-miljöer. 

Kvalitetsansvarig inom Kriminalvårdens IT-avdelning

Kriminalvården anlitade en av Visma Consultings erfarna verksamhetsutvecklare till uppdraget att vara IT-avdelningens kvalitetsansvariga. I arbete ingick att etablera processverksamheten inom IT-avdelningen. Hon har tillsammans med avdelningens ledning och medarbetare tagit fram ett ledningssystem i form av processer, roller, begrepp samt styrande och stödjande dokument.

En processorganisation har etablerats.Vidare har ingått att utbilda, informera och förankra ett processorienterat arbetssätt samt att stödja verksamhetens egen personal som har till uppgift att arbeta med verksamhetsutveckling.
E-consulting utbildning

Kontakta oss gärna!

Nyfiken på våra lösningar? Hör av dig! 
Du når oss även på 010-141 25 00.

Kontakta oss

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke