Förverkliga din IT-strategi med skräddarsydda team

Med er kunskap om verksamheten och vår tekniska kompetens kan vi tillsammans förverkliga mål och vision för ert företag.

Vi har hjälpt en mängd olika verksamheter att realisera sin IT-strategi, allt från att utveckla system för Kriminalvården, ansökningssystem för Sveriges forskarvärld, till robotsystem för paketering av mediciner. I projekten har vi låtit kunden få fokusera på sin kärnverksamhet och ta beslut om vad som krävs av systemet för att kunna utveckla deras verksamhet, medan vi har stått för den tekniska kompetensen och kunskapen för realisera strategin genom utvecklingen av IT-systemet.

Upptäck fördelarna med skräddarsydda leveranser

Skräddarsydda team för er verksamhet 

Ett komplett utvecklingsteam med lång erfarenhet

Proaktiva arbetsprocesser

Resurser anpassade efter era aktuella och kommande behov

Nearshore för minskade kostnader

Kvalitativa leveranser till en fördelaktig kostnad 

Skräddarsydda team för er verksamhet 

Tillsammans tar vi fram plan för hur vi genomför en strategi som passar er, bland annat beslutar vi om vilka som ska ingå i teamet, vilken kompetens som krävs och vilken storlek på teamet som behövs.

Vi anpassar självklart resurserna i takt med att era behov eller förutsättningar förändras, och har även möjlighet att erbjuda kostnadseffektiva team tillsammans med vårt team i Vilnius.

 

 

Proaktiva arbetsprocesser för framgångsrika projekt 

Under åren har vi arbetat med många modeller och samarbetsformer för att utveckla system. Den modell som vi anser fungerar bäst för team är den agila metoden. Det skapar en tydlighet och transparens mellan parterna, samt att planer och uppföljning av dessa är enkla att följa upp.

Nearshore för minskade kostnader

Sedan år 2010 har Visma arbetat med vårt team i Vilnius. Tillsammans har vi utvecklat ett flertal av våra stora nyckel leveranser till svenska och utländska kunder. Ni bestämmer själva om det skall vara en nearshore-leverans, standardleverans eller ett blandat team med resurser från både Vilnius och Sverige.

Några av fördelarna med nearshore vs offshore-leveranser är att hela leveransteamet sitter i ungefär samma tidszon, vilket bland annat underlättar de gemensamma planeringsmöten som oftast sker dagligen, den kulturella och geografisk närheten samt att det bidrar till en lägre kostnad, till samma bibehållna kvalitet.

 

 

  • Kulturell och geografisk närhet

  • Möjlighet att skala upp och ner över tid

  • Kostnadseffektiva leveranser

Förvaltning och drift av befintliga IT-system

Fokusera fullt ut på er kärnverksamhet och lämna över IT-relaterade frågor till oss. Vi är en proaktiv IT-partner och har som mål att förenkla och förbättra våra kunders IT-miljö. Vi hjälper till med drift och förvaltning av era befintliga system ser till att skapa rätt förutsättningar för er. 

Kortare utvecklingscykler och kontinuerliga leveranser leder till förändrade krav på förvaltningsmodellen i en modern IT-miljö som ständigt utvecklas. Tillsammans definierar vi en roadmap för ert IT-landskap och sammanställer en översikt av era utmaningar, samt kommer med förslag på hur vi kan tillhandahålla relevanta och säkra IT-lösningar som har en tydlig förankring i er verksamhet.

Kompetensnätverk och utbildning

För att bemöta våra kunders nya och kommande behov av tekniska lösningar säkerställer vi att våra medarbetare kontinuerligt utvecklas inom ny teknik. Vi erbjuder regelbunden kompetensutveckling till våra konsulter och uppmuntrar både konsulter och partnerbolag att delta i kurser, föreläsningar, certifieringar m.m. utöver de obligatoriska kompetenshöjande aktiviteter som genomförs.

Vi arbetar även aktivt med kompetensnätverk bland våra konsulter med syfte att öka kompetensen, samla kunskap och möjliggöra kompetensöverföring mellan konsulter och kundprojekt.

 

Kontakta oss

Fyll i kontaktformuläret nedan så hör vi av oss till dig inom kort.

 
 
 
 
 
 
 
 

Om du vill kontakta oss direkt:
 Niklas Brännström
E-post: niklas.brannstrom@visma.com
Telefon: 0736- 33 22 52