Säkerhet och integration

<p">Visionen om en sammanhållen e-förvaltning och internetbaserade tjänster ställer krav på säker hantering av information.

Behöver du skydda era system med säker inloggning? Eller vill du att medborgare och handläggare ska kunna skriva under ansökningar, beslut m m digitalt? Vill du kunna lita på att olika system kommuniceras säkert och effektivt? Titta närmare på Vismas lösningar för federation och integration.

Ciceron Federationstjänst

Med Ciceron Federationstjänst har du stöd för säker inloggning och underskrift.

Visma hjälper dig med att hantera certifikatutgivare och du väljer själv vilka autentiseringsmetoder du vill erbjuda dina användare.

Ciceron Federationstjänst är integrerad med hela Ciceronfamiljen och kan även användas tillsammans med andra leverantörers tjänster och produkter.

Ciceron Integration Services

Ciceron Integration Services, CIS, är en integrationsplattform för intern och extern systemintegration. Det är en enkel och användarvänlig lösning som snabbt realiserar dina integrationsvisioner – utan höga kostnader.

  • Vill du att ni ska kunna utnyttja era verksamhetssystem på ett bättre och effektivare sätt?
  • Har ni problem med att implementera affärslogik och e-tjänster?
  • Vill ni bygga era integrationslösningar på en framtidssäkrad plattform?

Då är CIS den lösning du efterfrågar.

CIS är byggd på en modern distribuerad tjänstearkitektur, med ett av marknadens bästa stöd för e-tjänster och avancerade integrationslösningar. Den kan installeras som en lokal integrationsplattform eller erbjudas som en tjänst från Visma. Den valfriheten gör CIS unik och ger dig obegränsade möjligheter att skapa en integrerad IT-miljö för era behov.

Kontakta oss

Fyll i formuläret om du har några frågor om Ciceronprodukter.