Ramavtal med resurskonsulter och uppdragskonsulting

Visma Consulting tecknar ramavtal med Adda Inköpscentral AB, avseende IT-konsulttjänster i Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län. Samtliga kommuner, regioner, gemensamma nämnder och bolag (över 170 avropsberättigade parter) kan avropa från ramavtalet.

Det är redan idag stor efterfrågan på IT-konsulttjänster och enligt nya prognoser kommer efterfrågan växa ytterligare framöver. De upphandlande myndigheterna efterfrågar både resurser till den egna organisationen och kompletta projekt där leverantören driver ett uppdrag och ska leverera ett bestämt resultat.

Adda har med sitt nya ramavtal, IT-konsulttjänster 2021 tagit fram ett flexibelt ramavtal där ett stort antal fördefinierade roller avropas, men det är möjligt för avropande enhet att lägga till nya roller inom de olika kompetensområdena. Avtalet är värt ca 100 mkr per år.

Ramavtalet ska kunna tillgodose:
 • Tillfälliga behov och behov över längre tid
 • Resursuppdrag och projektuppdrag
 • Enkla och komplexa tjänster
 • Operativa och strategiska tjänster

Vill du bli samarbetspartner?

Fyll i formuläret om du är intresserad att bli samarbetspartner med oss.

Visma har ramavtal på följande län:

 • Anbudsområde D: Stockholms län, Uppsala län och Gotlands län


I dessa län finns det idag 178 Avropsberättigade parter.

Här hittar du fullständiga listan

Ramavtalet omfattar:

 • Verksamhetsutveckling och strategi
 • Ledning och styrning
 • Systemutveckling/-förvaltning och infrastruktur
 • Arkitekur
 • IT-, informations- och cybersäkerhet
 • Tillgänglighet och webb
 • Användarsupport

Ta gärna kontakt med oss!

Anders.jpg
Anders Sjölander
Försäljningschef

anders.sjolander@visma.com
070-482 05 22

N2.jpg
Niklas Brännström
Kundansvarig

niklas.brannstrom@visma.com
073-633 22 52