Vad är Platina?

Platina by Formpipe är ett Enterprise Content Management-system

 

Platina by Formpipe är ett Enterprise Content Management-system, dvs ett system som hanterar ett företags, en kommuns eller en annan organisations information och dokument.

Platina, som utvecklats av Formpipe Software AB, levereras med färdiga applikationer för bl a hantering av dokument, ärenden, diarieföring, register, remisser och mötesadministration. Påminnelser, bevakningar och aviseringar är standard. Det finns också flera tilläggsfunktioner. Med Platina följer även väldefinierade integrationsgränssnitt och en kraftfull processmotor.

När till exempel en medborgare fyller i information direkt på webben kan den tjänsten integreras med Platina så att informationen direkt hamnar i rätt ärende i Platina. Därmed kan t ex en kommun både spara tid och ge bättre service. Sammanställningar kan automatiskt tas fram inför beredning och beslut, och medborgaren kan få information om hur långt ärendet har kommit.


Fördelar med PlatinaDokumenthantering, med 
versionshantering och revisionskontrollStöd för att 
effektivisera processer


Sökning i både metadata
och dokumentinnehåll
Kan integreras med 
andra system
Kan kompletteras med 
skräddarsydda anpassningar

 


Tilläggstjänster till Platina

VECS, Visma Enterprise Content Search

Används för att direkt via webb eller intranät söka fram dokument, ärenden och annan information från Platina. Anställda och medborgare kan hitta information från Platina, utan att vara inloggade i Platina.

Avtalsmodulen

Ger kontroll över ett företags eller en organisations avtal. Påminnelser skickas inför viktiga datum, t ex omförhandlings- eller uppsägningsdatum. Alla Platinas funktioner för diarieföring, behörighetshantering, sökningar, rapporter med mera kan användas.

Integration med TendSign

TendSign är ett system som används vid offentliga upphandlingar. Här skapas mängder med dokument i samband med varje upphandling. Via integrationsmodulen skickas dokumenten till rätt ärende i Platina, där handläggaren kan välja vad som ska diarieföras.

Processverktyget

Används för att bygga kompletta stöd för processer för ärendehantering och ansökningshantering.

Läs mer om hur Vismas Platinalösningar