Platina - för effektiv hantering av information

Vill du att din organisation ska få ut 100% av Platina?

Vill du ha mer än diarieföring?

Letar du efter ett kompetent och anpassningsbart Enterprise Content Management-system? Titta närmare på Platina by Formpipe.

Här har du ett system som levereras med färdiga applikationer för bl a hantering av dokument, ärenden, diarieföring, register, remisser och mötesadministration.

Påminnelser, bevakningar och aviseringar är standard. Det finns också flera intressanta tilläggsfunktioner.

Med Platina får du också väldefinierade integrationsgränssnitt och en kraftfull processmotor.

Fördelar med Platina

  • Enkel konfigurering till din verksamhet
  • Gjort för att kunna kompletteras med skräddarsydda anpassningar
  • Säker och effektiv dokumenthantering, med versionshantering och revisionskontroll
  • Stöd för att effektivisera verksamhetens processer
  • Kraftfull sökning, både i metadata och dokumentinnehåll
  • Lätt att integrera med andra system

Låt oss hjälpa dig

När du anlitar oss får du tillgång till ett team med kvalificerad Platinakompetens och gedigen kunskap inom dokument-och ärendehantering, processutveckling och projektledning. Du kan få hjälp med allt från förvaltning och support till enstaka insatser, allt efter dina behov.

Vi har lång erfarenhet av samarbete med kommuner, landsting och myndigheter.

Visma är partner till Formpipe. Vi är stolta över att uppfylla de krav på kompetens, referenser och stabilitet som FormPipe ställer på partnersamarbetet. Vismas team för Platina
Ha en workshop med oss

Varför inte ha en workshop med oss?

Vi går igenom hur ni använder Platina idag, och vilka möjligheter som finns för att ni ska få större utväxling av er Platinainvestering. Vi tittar på om ni t ex kan spara tid genom att sluta dubbelregistrera, sluta kopiera och scanna, och samtidigt ge ökad service till medborgare och kunder.

Hitta information sekundsnabbt på intranätet och på webben

Med VECS, Visma Enterprise Content Search, är det lätt att söka fram dokument, ärenden och annan information från Platina. Både anställda och medborgare kan enkelt hitta information från Platina, utan att vara inloggade i Platina. Sökningen görs istället via intranät och/eller externwebb.

Välj denna lösning för att publicera diariet på webben, eller för att publicera styrdokument och avtal internt. VECS har en mycket kraftfull sökmotor – du får sekundsnabb träff bland tusentals dokument och ärenden.

VECS kan anpassas till just din verksamhet. Vad som ska vara sökbart, vilka filter som ska finnas, om dokument ska visas eller inte, hur layouten ska se ut – det bestämmer du själv.

Sökningen från VECS kan också göras mot fler system än Platina, vilket ger ett samlat sökresultat i en enda sökfunktion. Och det finns en färdig integration från VECS till Episerver, speciellt för webbredaktörer.

Snabbare handläggning och högre kvalitet med e-tjänster

Genom att låta medborgare fylla i information direkt på webben – i en e-tjänst som vi integrerar med Platina – kan du både spara tid och ge bättre service. Informationen hamnar direkt i rätt ärende i Platina, där den sedan kan hanteras i en process. Sammanställningar kan automatiskt tas fram inför beredning och beslut, och medborgaren kan få information om hur långt ärendet har kommit.

Kontakta oss så kan vi visa exempel – och ge förslag på e-tjänster som kan vara intressanta för er verksamhet!


E-tjänster för Platina

Koll på processerna?

Med hjälp av Platinas processverktyg bygger vi stöd för era processer. Inget hamnar mellan stolarna, likvärdig handläggning och kvalitet i informationen säkerställs, och det blir enkelt att se hur långt ett ärende har kommit. Och du kan enkelt se vem som har gjort vad i varje steg.

Några exempel: 

  • Tilldelning av handläggare – i en stor organisation med många ärenden och många handläggare ger denna process ett ovärderligt stöd. 
  • Godkännandeprocesser – när det är viktigt att dokument hanteras, granskas och fastställs i särskild ordning. Det kan gälla tjänsteutlåtanden såväl som verksamhetens kvalitets- och styrdokument.
  • Hantera ansökningar – genom skräddarsydda processer för t ex ansökningar kan dessa hanteras snabbt och effektivt.

Ordning på avtalen

Att inte ha ordning på sina avtal kan i värsta fall stå en organisation mycket dyrt. I bästa fall leder det bara till onödigt arbete och stor frustration.

Med vår avtalsmodul får du full kontroll över avtalen. Påminnelser skickas inför viktiga datum, t ex omförhandlings- eller uppsägningsdatum. En annan fördel med att ha avtalen i Platina är att de enkelt kan diarieföras. Och du kan använda alla Platinas funktioner för behörighetshantering, sökningar, rapporter med mera.

Diarieför dina upphandlingsdokument med en knapptryckning

TendSign är en tjänst från Visma. Här skapas mängder med dokument i samband med varje upphandling. De flesta av dessa ska diarieföras, ett manuellt arbete som är tidsödande – eller kanske inte ens blir av.

Vi erbjuder en färdig modul för integration med TendSign. När upphandlingen är klar skickas dokumenten till rätt ärende i Platina, där handläggaren med ett klick kan välja vad som ska diarieföras!

Några av våra kunder

Malmö stad, Stockholms läns landsting, Nyköpings kommun, Lerums kommun, Kävlinge kommun, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Fujitsu, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Stockholms stads kulturförvaltning.

Boka eller bara fråga - kontakta oss gärna!

Boka en demovisning av VECS, boka en workshop eller kontakta oss för mer information! Du når oss även på telefon 010-141 25 00.

Kontakta oss

JA, jag samtycker till att Visma behandlar mina personuppgifter så som beskrivet här och vill att Visma skickar mig relevant information per epost baserat på mina intresseområden.