Platina - för effektiv hantering av information

Vill du att din organisation ska få ut 100% av Platina?

Varför inte ha en workshop med oss?

Vi går igenom hur ni använder Platina idag, och vilka möjligheter som finns för att ni ska få större utväxling av er Platinainvestering.

Låt oss hjälpa dig

När du anlitar oss får du tillgång till ett team med kvalificerad Platinakompetens och gedigen kunskap inom dokument-och ärendehantering, processutveckling och projektledning. Du kan få hjälp med allt från förvaltning och support till enstaka insatser, allt efter dina behov.

Vi har lång erfarenhet av samarbete med kommuner, landsting och myndigheter.

Visma är partner till Formpipe. Vi är stolta över att uppfylla de krav på kompetens, referenser och stabilitet som FormPipe ställer på partnersamarbetet. Vismas team för Platina

Snabbare handläggning och högre kvalitet med e-tjänster

Genom att låta medborgare fylla i information direkt på webben – i en e-tjänst som vi integrerar med Platina – kan du både spara tid och ge bättre service. Informationen hamnar direkt i rätt ärende i Platina, där den sedan kan hanteras i en process. Sammanställningar kan automatiskt tas fram inför beredning och beslut, och medborgaren kan få information om hur långt ärendet har kommit.

Kontakta oss så kan vi visa exempel – och ge förslag på e-tjänster som kan vara intressanta för er verksamhet!


E-tjänster för Platina

Hitta information sekundsnabbt på intranätet och på webben

Med VECS, Visma Enterprise Content Search, är det lätt att söka fram dokument, ärenden och annan information från Platina. Både anställda och medborgare kan enkelt hitta information från Platina, utan att vara inloggade i Platina. Sökningen görs istället via intranät och/eller externwebb.

Välj denna lösning för att publicera diariet på webben, eller för att publicera styrdokument och avtal internt. VECS har en mycket kraftfull sökmotor – du får sekundsnabb träff bland tusentals dokument och ärenden.

VECS kan anpassas till just din verksamhet. Vad som ska vara sökbart, vilka filter som ska finnas, om dokument ska visas eller inte, hur layouten ska se ut – det bestämmer du själv.

Sökningen från VECS kan också göras mot fler system än Platina, vilket ger ett samlat sökresultat i en enda sökfunktion. Och det finns en färdig integration från VECS till Episerver, speciellt för webbredaktörer.

Koll på processerna?

Med hjälp av Platinas processverktyg bygger vi stöd för era processer. Inget hamnar mellan stolarna, likvärdig handläggning och kvalitet i informationen säkerställs, och det blir enkelt att se hur långt ett ärende har kommit. Och du kan enkelt se vem som har gjort vad i varje steg.

Några exempel: 

  • Tilldelning av handläggare – i en stor organisation med många ärenden och många handläggare ger denna process ett ovärderligt stöd. 
  • Godkännandeprocesser – när det är viktigt att dokument hanteras, granskas och fastställs i särskild ordning. Det kan gälla tjänsteutlåtanden såväl som verksamhetens kvalitets- och styrdokument.
  • Hantera ansökningar – genom skräddarsydda processer för t ex ansökningar kan dessa hanteras snabbt och effektivt.

Några av våra kunder

Malmö stad, Stockholms läns landsting, Nyköpings kommun, Lerums kommun, Kävlinge kommun, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Fujitsu, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Stockholms stads kulturförvaltning.

Boka eller bara fråga - kontakta oss gärna!

Boka en demovisning av VECS, boka en workshop eller kontakta oss för mer information! Du når oss även på telefon 010-141 25 00.

Kontakta oss

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke