Platina - för effektiv hantering av information

Vill du att din organisation ska få ut 100% av Platina?

Kontakta oss

Platina by Formpipe är ett Enterprise Content Management-system, dvs ett system som hanterar ett företags, en kommuns eller en annan organisations information och dokument.

Platina, som utvecklats av Formpipe Software AB, levereras med färdiga applikationer för bl a hantering av dokument, ärenden, diarieföring, register, remisser och mötesadministration. Påminnelser, bevakningar och aviseringar är standard. Det finns också flera tilläggsfunktioner. Med Platina följer även väldefinierade integrationsgränssnitt och en kraftfull processmotor.

När till exempel en medborgare fyller i information direkt på webben kan den tjänsten integreras med Platina så att informationen direkt hamnar i rätt ärende i Platina. Därmed kan t ex en kommun både spara tid och ge bättre service. Sammanställningar kan automatiskt tas fram inför beredning och beslut, och medborgaren kan få information om hur långt ärendet har kommit.

     Fördelar med Platina

  • Enkel konfigurering till din verksamhet
  • Gjort för att kunna kompletteras med skräddarsydda anpassningar
  • Säker och effektiv dokumenthantering, med versionshantering och revisionskontroll
  • Stöd för att effektivisera verksamhetens processer
  • Kraftfull sökning, både i metadata och dokumentinnehåll
  • Lätt att integrera med andra system

Varför inte ha en workshop med oss?

Vi går igenom hur ni använder Platina idag, och vilka möjligheter som finns för att ni ska få större utväxling av er Platinainvestering.

Tilläggstjänster till Platina

 

Snabbare handläggning och högre kvalitet med e-tjänster

Genom att låta medborgare fylla i information direkt på webben – i en e-tjänst som vi integrerar med Platina – kan du både spara tid och ge bättre service. Informationen hamnar direkt i rätt ärende i Platina, där den sedan kan hanteras i en process. Sammanställningar kan automatiskt tas fram inför beredning och beslut, och medborgaren kan få information om hur långt ärendet har kommit.

Kontakta oss så kan vi visa exempel – och ge förslag på e-tjänster som kan vara intressanta för er verksamhet!

 
 

VECS, Visma Enterprise Content Search

Med VECS, Visma Enterprise Content Search, är det lätt att söka fram dokument, ärenden och annan information från Platina. Både anställda och medborgare kan enkelt hitta information från Platina, utan att vara inloggade i Platina. Sökningen görs istället via intranät och/eller externwebb.

Välj denna lösning för att publicera diariet på webben, eller för att publicera styrdokument och avtal internt. VECS har en mycket kraftfull sökmotor – du får sekundsnabb träff bland tusentals dokument och ärenden.

VECS kan anpassas till just din verksamhet. Vad som ska vara sökbart, vilka filter som ska finnas, om dokument ska visas eller inte, hur layouten ska se ut – det bestämmer du själv.

Sökningen från VECS kan också göras mot fler system än Platina, vilket ger ett samlat sökresultat i en enda sökfunktion. Och det finns en färdig integration från VECS till Episerver, speciellt för webbredaktörer

 

Avtalsmodulen

Att inte ha ordning på sina avtal kan i värsta fall stå en organisation mycket dyrt. I bästa fall leder det bara till onödigt arbete och stor frustration. Med vår avtalsmodul får du full kontroll över avtalen. Påminnelser skickas inför viktiga datum, t ex omförhandlings- eller uppsägningsdatum. En annan fördel med att ha avtalen i Platina är att de enkelt kan diarieföras. Och du kan använda alla Platinas funktioner för behörighetshantering, sökningar, rapporter med mera.
 

Integration med TendSign

TendSign är en tjänst från Visma. Här skapas mängder med dokument i samband med varje upphandling. De flesta av dessa ska diarieföras, ett manuellt arbete som är tidsödande – eller kanske inte ens blir av. Vi erbjuder en färdig modul för integration med TendSign. När upphandlingen är klar skickas dokumenten till rätt ärende i Platina, där handläggaren med ett klick kan välja vad som ska diarieföras!

Några av våra kunder

Malmö stad, Stockholms läns landsting, Nyköpings kommun, Lerums kommun, Kävlinge kommun, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Fujitsu, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Stockholms stads kulturförvaltning.

 Fyll i formuläret så kontaktar vi dig:

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke

 

 

 

Boka en demovisning av VECS eller en workshop

 
Kontakta oss för mer information! 
 Du når oss även på telefon 010-141 25 00.

Låt oss hjälpa dig

När du anlitar oss får du tillgång till ett team med kvalificerad Platinakompetens och gedigen kunskap inom dokument-och ärendehantering, processutveckling och projektledning. Du kan få hjälp med allt från förvaltning och support till enstaka insatser, allt efter dina behov.

Vi har lång erfarenhet av samarbete med kommuner, landsting och myndigheter.

Visma är partner till Formpipe. Vi är stolta över att uppfylla de krav på kompetens, referenser och stabilitet som FormPipe ställer på partnersamarbetet.

 

 

Vismas team för Platina