Vad är Platina?

Platina by Formpipe är ett Enterprise Content Management-system, dvs ett system som hanterar ett företags, en kommuns eller en annan organisations information och dokument.

Platina, som utvecklats av Formpipe Software AB, levereras med färdiga applikationer för bl a hantering av dokument, ärenden, diarieföring, register, remisser och mötesadministration. Påminnelser, bevakningar och aviseringar är standard. Det finns också flera tilläggsfunktioner. Med Platina följer även väldefinierade integrationsgränssnitt och en kraftfull processmotor.

När till exempel en medborgare fyller i information direkt på webben kan den tjänsten integreras med Platina så att informationen direkt hamnar i rätt ärende i Platina. Därmed kan t ex en kommun både spara tid och ge bättre service. Sammanställningar kan automatiskt tas fram inför beredning och beslut, och medborgaren kan få information om hur långt ärendet har kommit.


Fördelar med Platina

  • Enkel konfigurering till din verksamhet
  • Gjort för att kunna kompletteras med skräddarsydda anpassningar
  • Säker och effektiv dokumenthantering, med versionshantering och revisionskontroll
  • Stöd för att effektivisera verksamhetens processer
  • Kraftfull sökning, både i metadata och dokumentinnehåll
  • Lätt att integrera med andra system

Tilläggstjänster till Platina

64_release (1).png
Snabbare handläggning och högre kvalitet med e-tjänster

Genom att låta medborgare fylla i information direkt på webben – i en e-tjänst som vi integrerar med Platina – kan du både spara tid och ge bättre service.

Informationen hamnar direkt i rätt ärende i Platina, där den sedan kan hanteras i en process. Sammanställningar kan automatiskt tas fram inför beredning och beslut, och medborgaren kan få information om hur långt ärendet har kommit.

64_search2 (1).png
Visma Enterprise Content Search

Med VECS, Visma Enterprise Content Search, är det lätt att söka fram dokument, ärenden och annan information från Platina. Både anställda och medborgare kan enkelt hitta information från Platina, utan att vara inloggade i Platina. Sökningen görs istället via intranät och/eller externwebb.

Välj denna lösning för att publicera diariet på webben, eller för att publicera styrdokument och avtal internt. VECS har en mycket kraftfull sökmotor – du får sekundsnabb träff bland tusentals dokument och ärenden.Sökningen från VECS kan också göras mot fler system än Platina, vilket ger ett samlat sökresultat i en enda sökfunktion. Och det finns en färdig integration från VECS till Episerver, speciellt för webbredaktörer.

VECS kan anpassas till just din verksamhet. Vad som ska vara sökbart, vilka filter som ska finnas, om dokument ska visas eller inte, hur layouten ska se ut – det bestämmer du själv.

64_signed_contract (1).png
Avtalsmodulen

Att inte ha ordning på sina avtal kan i värsta fall stå en organisation mycket dyrt. I bästa fall leder det bara till onödigt arbete och stor frustration. Med vår avtalsmodul får du full kontroll över avtalen.

Påminnelser skickas inför viktiga datum, t ex omförhandlings- eller uppsägningsdatum. En annan fördel med att ha avtalen i Platina är att de enkelt kan diarieföras. Och du kan använda alla Platinas funktioner för behörighetshantering, sökningar, rapporter med mera.

64_target.png
Integration med TendSign

Det skapas mängder med dokument i samband med varje upphandling. De flesta av dessa ska diarieföras, ett manuellt arbete som är tidsödande – eller kanske inte ens blir av.

Vi erbjuder en färdig modul för integration med TendSign. När upphandlingen är klar skickas dokumenten till rätt ärende i Platina, där handläggaren med ett klick kan välja vad som ska diarieföras!
 

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar gällande Platina.