Gartner® research: Magic Quadrant ™ for Digital Commerce

Investeringar i digitala försäljningskanaler fortsätter att växa, och fler företag anpassar sig till nya affärsmodeller och försäljningsprocesser som en nödvändig följd av COVID-19-pandemin. Denna rapport från Gartner tar en närmare titt på 17 olika leverantörer av digitala handelsplattformar, med syfte att hjälpa chefer fatta välgrundade beslut.  

Fyll i formuläret för att ladda ner rapporten.

GartnerMagicQuadrnt.png

Ladda ner rapporten

GARTNER och Magic Quadrant är registrerade varumärken och servicemärken som tillhör Gartner, Inc. och / eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används här med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna. Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som avbildas i sina forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att bara välja de leverantörer med högsta betyg eller annan beteckning. Gartners forskningspublikationer består av Gartners forskningsorganisations åsikter och ska inte tolkas som faktauttalanden. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på denna forskning, inklusive alla garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte.