Underskriftstjänst

Dagens IT-samhälle är på väg in i en ny era med krav på avancerade och integrerade lösningar för informationssäkerhet.

Visionen om en sammanhållen e-förvaltning och internetbaserade tjänster ställer nya krav på säker hantering av information från myndigheter, kommuner, landsting och företag. Detta ställer bl a krav på att kunna digitalt signera dokument som patientjournaler, avtal, beställningar, beslut, protokoll, betyg, examensbevis etc.

Med Ciceron Underskriftstjänst har ni stöd för elektroniska underskrifter som utförs enligt Svenska myndigheters rekommendationer. Syftet med elektroniska underskrifter är att kunna identifiera undertecknaren, garantera tidpunkten och handlingens innehåll och äkthet.

  • Molntjänst
  • Fungerar med alla E-legitimationer
  • Stödjer alla tillitsnivåer
  • Förbättrad säkerhet
  • Använder standarder som OASIS DSL och ETSI

Ciceron SendSign

Med hjälp av Vismas molntjänst för signering kan ni enkelt ladda upp handlingen som skall undertecknas och sedan göra ett utskick via e-post till berörda parter som ska signera. När respektive part har signerat handlingen kan även dokumenten arkiveras automatiskt i ett e-arkiv för långtidsförvaring.

  • Digitalisera alla processer som kräver underskrift
  • Säker hantering
  • Tids- och kostnadsbesparande
  • Miljövänligt

Ciceron SendSign

Kontakta oss

Fyll i formuläret om du har några frågor om Ciceronprodukter.