Dokument- och ärenderhantering

Dokument- och ärendehantering - navet i offentlig förvaltning
Medborgare och företag som kontaktar kommunen eller myndigheten förväntar sig god service och snabb handläggning. Att kunna följa sitt ärende digitalt genom handläggningsprocessen börjar bli självklart. Likaså förutsätter vi idag att det ska vara möjligt att sköta kontakten med kommunen eller myndigheten via mobil eller dator, när som helst på dygnet.

Det handlar också om den interna effektiviteten. Kommuner och myndigheter strävar efter kortare handläggningstider och minskade kostnader. För att uppnå det krävs en effektiv och strukturerad informationshantering från start till mål – från upprättande av ärenden och dokument, under handläggning, till arkivering och återsökning.

Funderar du över ett nytt system för hantering av allmänna handlingar? Eller står du i startgroparna för att etablera ett e-arkiv? Visma hjälper dig hitta den rätta lösningen för din organisations behov.

Våra lösningar för dokumenthantering

Kontakta oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!