Möjligheter för en digital offentlig sektor i världsklass

Håller du med om att det är en framgångsfaktor för offentlig sektor att hantera verksamhetens information på ett rättssäkert och effektivt sätt? Titta närmare på Visma Public E-gov Suite – här finns stöd för digitaliseringen i offentlig sektor, inom hela området informationsförsörjning.

Visma Consulting har kompetens både om offentlig sektor och om IT. Vi har arbetat tillsammans med offentlig sektor i över 50 år. Över 150 kommuner, landsting och myndigheter använder våra lösningar för informationsförsörjning. Vi erbjuder både egenutvecklade lösningar, standardsystem och anpassningar, så du kan alltid hitta den lösning som svarar mot din organisations behov.

Kontakta oss

Våra lösningar för offentlig sektor

Det här har vi gjort för andra

Digitaliserad e-socialtjänst för säkerhet och tillgänglighet

För Skövde kommun var det viktigt att fastställa en säker process och att få fram en digital lösning som stöttade processen. 

  • Offentlig sektor
  • E-tjänst
  • Säkerhet

Läs hela kundcaset

Ramavtal och partner

Offentlig upphandling regleras av lagar och regler. Inköp av IT-tjänster kan ofta göras via ramavtal. Visma Consulting är leverantör på flera ramavtal, alternativt är vi underleverantör till andra ramavtalspartner. Vi är också samarbetspartner med andra leverantörer för att kunna erbjuda ett komplett utbud. Vi berättar gärna mer om hur du på smidigaste sätt upphandlar det du behöver.

Kontakta oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!