SharePoint och Microsoft 365

Välkommen till framtiden! Visma bygger morgondagens lösningar i SharePoint, redan idag.

Kontakt
Mälardalens högskola

Mälardalens högskola inför social internportal

Mälardalens högskola,MDH,har valt Visma som leverantör av en medarbetaranpassad social internportal. Att samarbeta, kommunicera och hantera dokument blir därmed både effektivare och enklare för MDH som är en av Sveriges större högskolor med 13 000 studenter och 900 anställda.

MDH har campus i både Eskilstuna och Västerås och en stor varierad yrkesgrupp. Behovet av effektiva verktyg för samarbete och delning av information är stora, vilket ställer höga krav på internkommunikationen.

Ett bra internt samarbete och goda möjligheter till dialog är viktiga aspekter för MDH som arbetsplats. Internportalen fungerar som en plattform för detta. Den fungerar också som ett verktyg i samarbetet med externa partners.

Visma levererar en komplett molnlösning som bygger på samarbetsplattformen Visma Collaboration. 

Statens servicecenter bygger plattform för myndigheternas samarbeten

Statens servicecenter samarbetar med nära hälften av de statliga myndigheterna. När behovet av en kostnadseffektiv samarbetsyta stod klart tog man beslut att implementera en lösning från Visma i sin befintliga SharePoint-plattform. Lösningen är en del av samarbetsplattformen Visma Collaboration. Visma levererar en komplett lösning för hantering av interna och externa projekt.

Statens servicecenter erbjuder statsförvaltningen tjänster inom bl a löneadministration och ekonomiadministration. Syftet är att statliga myndigheter ska kunna sänka sina kostnader och trygga sin kompetensförsörjning i tider av pensionsavgångar och ökade krav på effektivitet och kvalitet.Statens servicecenter

Kontakta oss gärna!

Nyfiken på våra lösningar? Hör av dig! 
Du når oss även på 010-141 25 00.

Kontakta oss

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke