Vinnergi - En GIS-lösning med anpassade funktioner och automatiserade processer

Vinnergi AB bildades 2019 och är en sammanslagning av elkonsultbolaget Ikkab och teknikkonsultbolaget We Consulting. De har över 300 medarbetare och finns idag på 21 olika orter i Sverige. De är en teknikpartner som erbjuder tjänster inom samhällsinfrastruktur som fiber-, mobil-, och elnät och levererar projekt till bl a el-, fiber-, bygg- och telekombolag.

Projektet

Visma Consulting har utvecklat en modern, anpassad och lättanvänd GIS-lösning som används av ca 50 konsulter dagligen i projektering, planering och markberedning av nät- och fiberprojekt.

Kravställning & behovsanalys

Vinnergi behövde ett GIS-verktyg som stöd i deras kundprojekt med fokus på flexibilitet, användarvänlighet och automatisering av tidskrävande uppgifter.

De hade även många egna idéer om processer som kunde anpassas för att underlätta deras jobb, både internt och mot kund.

Karttjänster och informationshämtning

Vinnergis konsulter använder GIS Online för att visualisera ett område för t ex ett fibernätsprojekt med fastighetsgränser och markägare. Innan GIS Online fick man manuellt söka och klistra in informationen i Excel, men detta sker nu automatiskt via GIS Online. Om ett projekt justeras är Vinnergi flexibla och proaktiva eftersom sökfunktionen och fastighetslistorna enkelt kan kompletteras i GIS Online.

Exempel på funktioner:

  • Med kartverktyget söker man områden som ingår i projekt för att få fram relevant information såsom fastighets- och markägare, fastighetsgränser och ytstorlek
  • Enkel exportering av information såsom fastighetsregister till Excel
  • Höjddata till 3D-modeller för nya luftledningar
  • Anpassade fakturor som effektiviserar faktureringen till kunder


“Med GIS Online kunde vi automatisera flera tidskrävande processer. Uppgifter såsom planering, projektering, beredning och besiktningar har underlättats tack vare GIS Online. Verktyget är lättanvänt då vi enkelt kan söka efter fastighetsinformation, t ex markägare eller fastighetsgränser, direkt i kartverktyget. Vi rekommenderar GIS Online eftersom det är ett komplett kartverktyg som är enkelt att använda.”

Rickard Alexandersson, Regionchef Väst, Vinnergi

GIS Online - Prova kostnadsfritt 10 dagar

Läs mer om GIS Online - Ett lättanvänt kartverktyg med dagsaktuell information och uppgifter om fastigheter samt högupplösta kartor.

Prova kostnadsfritt 10 dagar