Säker autentisering med e-legitimation

Visma kommer att leverera en lösning för autentisering med e-legitimation enligt Sweden Connects tekniska ramverk till SCB.

Statistiska centralbyrån (SCB) är en statlig myndighet med ansvar för frågor som rör officiell statistik och annan statlig statistik. I SCB:s uppgifter ingår att samordna och stödja det svenska systemet för officiell statistik.

SCB strävar mot att vara i världsklass på att samla in och förädla data till statistisk information för kunder och användare med hjälp av hög metodkompetens, brett ämneskunnande, modern teknik och på ett kostnadseffektivt sätt. Statistiken är opartisk, relevant och av god kvalitet samt är baserad på vetenskapliga grunder. SCB underlättar uppgiftslämnandet och skyddar insamlade grunddata. I samverkan med andra utvecklar SCB de gemensamma statistiksystemen, både nationellt och internationellt.

  • en kostnadseffektiv, säker och flexibel tjänst avseende autentisering med e-legitimation som kan användas för inloggning av SCB:s e-tjänster för externa användare
  • en tjänst som är lätt att anropa från SCB:s e-tjänster utan omfattande utvecklingsinsats
  • en tjänst där användaren har möjlighet att välja vilken utfärdare av e-legitimation som ska hantera autentiseringen
  • en tjänst med möjlighet för SCB att under avtalstiden kunna utöka eller minska volymen
  • en tjänst som är sömlöst utbytbar mot Svensk E-legitimation när det blir tillgängligt
  • en tjänst avseende e-legitimation där SCB inte behöver investera i utrustning
  • en tjänst avseende autentisering med e-legitimation i nära samarbete med SCB

 

SCB planerar att införa e-legitimation som inloggningsmöjlighet på flertalet av sina e-tjänster. Avtalet är tecknat med konsultbolaget Crayon AB, med Visma som underleverantör. 

SCB-logga.png


svk.2.png

 

Läs mer om våra E-legitimeringslösningar

Kontakta oss

Fyll i formuläret om du har några frågor om Ciceron-produkter.