Kundcase: Skanska

Kundcase: Skanska

Skanska - En multiwebblösning med sömlösa integrationer och lokala anpassningar

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag. Koncernen har 40.000 anställda varav 9.200 i Sverige. Önskemålet var en modern lösning för såväl Skanskas nationella webbplatser som koncernens, Skanska Groups, webbplats.

Projektet

Skanska valde att bygga en multisajt med lokala anpassningar, i praktiken elva sajter med olika språk och innehåll men ändå samma ansikte utåt och samma teknik bakom.

Kravställning & behovsanalys

Med en noggrann förstudie som stöd skapades en omfattande prioriteringslista som justerades och förfinades kontinuerligt genom hela projektets gång. Projektet genomfördes agilt och med ett tätt samarbete mellan Skanska, Visma Consulting och övriga leverantörer.

Sömlösa integrationer

Webben integrerar med flera olika system, bland annat med Skanskas system för hantering av pressreleaser och projektbeskrivningar. Data finns i separata verksamhetssystem och förändringar pushas ut till Optimizelys databas (tidigare Episerver). Optimizely Search & Navigation indexerar innehållet. Aktuellt data används sedan i listningar, presentationer och sökresultat.

Genom att Skanska kombinerar verksamhetssystem med Optimizely kan innehållet underhållas på endast ett ställe och alltid presenteras stilfullt på hela webbplatsen.

Strukturerat och definierat arbetssätt

Skanskas webbplatser är utvecklade på Optimizely 11 (Episerver 11) med Optimizely Serach & Navigation som sökmotor. För att underlätta framtida underhåll byggs webbinnehållet så långt möjligt med samma sid- och blocktyper, även om olika vyer sedan används för att presentera innehållet för besökarna.

För att underlätta redaktörernas arbete styrs redaktörsläget så att en redaktör endast ser “sina” webbplatser. Även enskilda egenskaper på en sida eller i ett block styrs per redaktör.

Genom hela projektet har stort fokus legat på att bygga lösningen så att den kan tillmötesgå behoven för såväl de stora marknader, t ex Sverige och USA, som de mindre marknaderna, t ex Rumänien och Ungern. För några av marknaderna används Optimizelys globaliseringsfunktion för att presentera det engelska innehållet på det lokala språket.

Optimizely 11

Agil utveckling

Optimizely
Serach & Navigation

Sömlösa integrationer

Vill du veta mer om våra webblösningar? 

Webblösningar