Ragn-Sells - Integrerad hemsida och e-handel med AI för personaliserat content

Ragn-Sells finns över hela Sverige och samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll. Företaget finns även i Norge, Estland, och Danmark. Med Vismas hjälp ville Ragn-Sells bygga en modern, molnbaserad publik webbplats som gav en förstklassig kundupplevelse.

Kravställning & behovsanalys

Ragn-Sells inledde processen med att genomföra en intern förstudie där man genomlyste såväl intranätet, kundportalen och den publika webbplatsen som de olika verktyg som stod till buds. Förstudien resulterade i beslutet att den publika webbplatsen skulle byggas i Optimizely (tidigare Episerver) och att lösningen skulle följa så mycket standard som möjligt för att förvaltning och kontinuerliga uppgraderingar ska kunna göras löpande utan större konsultinsatser.

Sömlösa integrationer

Webben integrerar mot flera olika system och lösningar. Bland annat integrerar den mot Ragn-Sells e-handelslösning och kundportal.

Strukturerat och definierat arbetssätt

Projektet inleddes av IT-avdelningen med en första fas som syftade till att hitta en teknisk grundplattform där all gemensam funktionalitet skulle kunna utvecklas. Utvecklingsarbetet bedrevs agilt med ett team från Visma bestående av projektledare, arkitekt och utvecklare.

I fas två av projektet tog verksamheten över och lösningen kompletterades med ländernas och dotterbolagens unika behov.

När grunden var lagd övergick projektet till design- och detaljfas.

Lösningen uppdateras kontinuerligt för att hela tiden använda senaste versionen av Optimizely. Ragn-Sells webbplats är en av de första som använder Optimizelys paketering Individualized Content, personaliserat innehåll med hjälp av AI.

Visma är både kompetenta och flexibla. De har anpassat sig och stöttat oss på det sätt vi behövt

Jonatan Andersson, webbansvarig, Ragn-Sells


  

Vill du veta mer om våra webblösningar? 

Webblösningar