överkalix-tb2.png

Överkalix-sidobild.png

doa-overkalix.png

 

Effektiv och säker handläggning för Överkalix kommun med hjälp av Ciceron Dokument- & ärendehantering

"Hjärtat av Norrbotten" kallas Överkalix av sina invånare eftersom kommunen ligger i mitten av landskapet. Kommunen har en yta på 2792 km2 och en befolkning på ca 3300 personer. 

Överkalix kommun är först ut att teckna avropsavtal på det avtal som tecknats mellan Norrbottens e-nämnd och Visma Consulting AB. Avtalet innefattar införande av och programvara för dokument- och ärendehantering inklusive möteshantering.

Målet med E-nämndens upphandling är att genom detta avtal möjliggöra för medlemskommuner att införa ett användarvänligt system för dokument- och ärendehanteringsprocessen som bidrar till en effektiv och säker handläggning, så som registrering, handläggning, möteshantering samt expediering/publicering. 

Vi frågade Magnus Mörtling, IT-chef på Överkalix kommun om deras målsättning med Ciceron och hur införandet gick till.

Hur kom det sig att ni valde Ciceron?

- Vi har valt att gå in i Visma Ciceron för att kunna arbeta på ett strukturerat och visuellt sätt samt förenkla sättet vi arbetar på. Det kan vi göra genom att använda de moduler som ingår i Ciceron som stödjer hela processen från tjänsteskrivelse till beslut och anslag på vår hemsida.

Framförallt är det viktigt för oss att få kontroll på aktuella ärenden, integration mot Office365, kunna söka på gamla och befintliga ärenden samt börja använda eSignering för att snabba upp och förenkla hanteringen av tagna beslut.

Hur gick införandeprojektet till?

Inför beslutet att gå in i Ciceron gjorde vi en kort behovsanalys bland enhetschefer och annan personal för att samla in de behov och förväntningar som finns på ett nytt ärende- och diariesystem. Utifrån det har vi valt att lägga till ett antal moduler som inte ingick i det grundpaket som upphandlats av e-nämnden.

Vi har också valt att avropa Ciceron som en molntjänst och koppla det mot vårt AD för att förenkla drift och inloggning för användarna. Tidsplanen är att kunna vara i produktion med Ciceron under januari 2022, nästa steg i projektet är att koppla eArkiv till ärendesystemet.

 

Läs mer om Cicerons produkter