Marks kommun - Ny hemsida på mindre än 3 månader

Marks kommun i Västra Götaland har länge drivit sin webbplats främst med egna resurser. Framtidsplanerna pekade dock i en annan riktning. Kommunen ville lägga mindre energi på renodlade driftfrågor och sänka inköpskostnaderna. I stället ville man fokusera på att utveckla funktionalitet, innehåll och medborgartjänster.

Kravställning & behovsanalys

Marks kommun konkurrensutsatte driften av flera IT-plattformar, bland annat webben. Det vinnande anbudet lades av Visma Consulting som erbjöd Optimizely DXP, Optimizelys (tidigare Episerver) plattform levererad som en tjänst, med Microsofts moln Azure som grund.

I uppdraget ingick att ta hand om migreringen till Optimizely DXP. Höga krav ställdes på informationssäkerhet och anpassning till dataskyddslagstiftningen GDPR. Kommunen hade också ett mål att bli “pappersfri” genom att kunna erbjuda e-tjänster för all slags samhällsservice.

Systemutveckling

Kommunen har lagt ned omkring 100 timmars arbete i samband med övergången till Optimizely DXP , inräknat tiden för att hantera upphandling och avtal. Hela projektet tog omkring tre månader att genomföra, från avtal till driftstart.

Utvecklingsmiljön för webben har migrerats samtidigt. Genom Optimizely DXP finns den tillgänglig från två håll, både via Visma men också direkt från Optimizely. Alla uppdateringar testas rutinmässigt innan de sätts i produktion. Med Optimizely DXP får man enligt avtalet en garanterad tillgänglighet på 99,7 procent.

Ett initiativ för att minska användningen av papper är blankettarkivet ersatts med en tjänst där 150 blanketter som används i olika delar av kommunens verksamhet blir tillgängliga elektroniskt. Även denna levereras som en molntjänst där kommunen slipper driftansvar.

“Tanken är att vi ska ha så lite med infrastruktur att göra som möjligt. Vi vill fokusera på att utveckla våra e-tjänster med kommungemensamma lösningar där vi kan sänka inköpskostnaderna.”

Dimitar Capovski, IT-strateg, Marks Kommun


  

Vill du veta mer om våra webblösningar? 

Webblösningar