TB-läns-göteborg.png  Sidobild-mail.png
Sidobild-Länsst-Logga.png

sidobild-3.jpg

Länsstyrelserna - Digitalisering av ärendeflöden

Länsstyrelsen är en statlig samordnande myndighet, en servicemyndighet, en överklagandeinstans och med tillsynsansvar. Länsstyrelsen står som garant för att de av regeringen beslutade nationella målen genomförs.

Visma Consulting hjälpte Länsstyrelserna att digitalisera deras ärendeflöden med e-tjänsten Mina Meddelanden, som möjliggör för medborgare att snabbt och säkert ta emot meddelanden från myndigheter.

Bakgrunden av projektet

Under hösten 2017 genomfördes en teknisk förstudie där de bland annat utredde de tekniska förutsättningar för förmedlingstjänsten och en omvärldsspaning av leverantörer och andra myndigheters lösningar.

Förstudien omfattade också ett IT- och informationssäkerhetsperspektiv. Under 2018 har vi haft ett genomförandeprojekt där vi beslutade att i första skedet ansluta tre ärendeflöden inom miljöområdet via vårt ärende- och dokumenthanteringssystem.

Målsättning och resultat

Länsstyrelserna behövde ett säkert sätt att digitaliser hela ärendeflöden från den inkommande e-tjänsten till expediering. Resultatet är en lösning som alla 21 länsstyrelserna är anslutna till via deras gemensamma tekniska plattform och vår gemensamma förmedlingstjänst med Vismas Consultings integrationsplattform (Ciceron Integration Services).

Det spar tid för handläggaren att kunna expediera direkt från verksamhetssystemet och med färre utskick via pappersbrev sparas också på sikt såväl transporter, miljö som kostnad för utskrift och porto.

Tips till organisationer som vill ansluta sig till Mina Meddelanden

  • Gör en analys av vilken teknisk lösning som passar organisationen bäst
  • Bygg ett användarvänligt gränssnitt
  • Anslut sedan ett flöde till Mina Meddelanden

Ewa-Larsson.png

"Projektets leverans har varit efterfrågad från många medarbetare, vilket gör att det har varit ett uppskattat arbete som tagits emot väl och fått god hjälp av de som projektet på olika sätt har vänt sig till för hjälp eller information ifrån."

Ewa Larsson, Förvaltningsledare IT på Länsstyrelserna

Relaterade tjänster & erbjudanden

Visma Consulting levererar lösningar som är speciellt anpassade för att effektivisera behoven i offentlig sektor. Läs mer om dom här.

Kontakta oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!