doktor-digital.jpg

Sidobild-Karolinska.png

karolinska-hemsida-laptop.png

 

Karolinska Universitetssjukhuset - Förvaltning av webblösningar

Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus med ca 16 000 anställda. Tillsammans med Karolinska Institutet utgör sjukhuset ett medicinskt centrum med högt internationellt anseende.

Förvaltning

Visma har ett helhetsåtagande gentemot Karolinskas webblösningar sedan år 2018. Det innebär att Visma ansvarar för förvaltning, vidareutveckling, nyutveckling, problemlösning, design, redaktörsstöd etc.

Ärenden rapporteras in i ärendehanteringssystemet Jira och för akuta fel har vi Service Level Agreement (SLA) med garanterad påbörjan av problemlösning inom 60 minuter.

Vismas förvaltningsteam är Single-point-of contact (SPOC) vilket innebär att Visma ansvarar i de flesta fall för att driva ärenden, som har beroenden till andra intressenter, tills dess att ärendet är avslutat. Exempel: ett flertal ärenden har beroenden till SF IT och som Visma driver och hanterar.

image (4).png

Externa webbplatsen www.karolinska.se

År 2018 genomförde Visma ett projekt som innebar en större uppgradering av Karolinska Universitetssjukhusets externa webblösning www.karolinska.se som baserades på en äldre version av Optimizely CMS (tidigare Episerver). Syftet var att modernisera hela plattformen. Optimizely uppgraderades, sökmotorn byttes ut, integrationer optimerades och driftplattform byttes. Lösningen är integrerad med bl.a. EK, Sharepoint och Imagevault.

Karolinskas intranät

Under pandemiåret 2020 utvecklade Visma ett nytt intranät för Karolinska. Den tidigare lösningen var instabil och föråldrad och det uppkom ett akut behov av ett nytt intranät. Budgeten och kalendertiden var begränsad och samtidigt var kraven höga. Visma levererade på tid och enligt budget och resultatet blev ett nytt responsivt intranät, baserat på en modern Optimizelyplattform och med mycket funktionalitet. Lösningen är integrerad mot bland annat EK, Domino LIS (dokumenthantering) och MediaFlow. Intranätet används idag av ca 15.000 medarbetare.

Resultat

  • Uppgradering av publiceringsverktyget Optimizely
  • Uppgradering av sökmotor, funktioner och integrationer
  • Utveckling av funktionalitet med modern teknik
  • Fokus på säkerhet och prestanda

 

Ulf-sll.pngUtvecklingen av nya intranätet gick väldigt bra! Samarbetet, projektgenomförandet med en pressad tidplan och Visma Consultings höga tekniska kompetens har starkt bidragit till ett lyckat projekt och en bra lösning.

Ulf Lagerqvist, SLL

Relaterade tjänster & erbjudanden

Visma Consulting är specialister på webbutveckling och Optimizely. Läs mer om våra tjänster och erbjudanden här.

Kontakta oss

Fyll i formuläret så berättar vi mer om våra webblösningar.Mimmi Pareigis, 070-874 7036
Pierre Vindemyr, 070-686 1134

Kontaktpersoner för Visma Consulting