Kundanpassade lösningar

Ta hjälp av Visma Consulting för att få den lösning som just din organisation behöver.

Hur ser din organisations behov av IT-stöd ut? Finns det en färdig lösning som passar? Eller behöver ni en lösning som är anpassad just till era önskemål?

Visma Consulting utvecklar kundanpassade lösningar både för enskilda kunder och för grupper. Det kan vara ett antal landsting som går ihop om ett system som hanterar vårdsynpunkter. Eller VA- och renhållningschefer som vill effektivisera kommunernas hantering av avgifter och använder vår lösning WebDEB för det.

Det är bara två exempel – beskriv dina behov för oss så föreslår vi lösningen.

VSP - när du behöver stöd för patientkontakter och stödpersonsuppdrag

VSP, Vårdsynpunkter, är ett alldeles nyutvecklat system för patientsynpunkter, stödpersonsuppdrag samt administrativa uppdrag.

Här kan du enkelt diarieföra dina ärenden, skriva ut olika rapporter och se historik på ärendena. Du registrerar även dina stödpersoner direkt i systemet och kan då se vilka personer som har uppdrag och hur många.

Det är enkelt att lägga uppföljning och bevakning på ärenden. Dessa visas direkt på startsidan för att få en bra och tydlig översikt.

VSP kan levereras som molntjänst eller installerad lokalt, du som kund bestämmer.

Varför VSP?

  • Säker och effektiv ärendehantering
  • Enkelt att administrera behörigheter
  • Systemadministratörerna konfigurerar de olika problemområdena, organisationen, fokusområden mm
  • Kraftfull sökfunktion för att smidigt hitta ärenden
  • Sökresultatet kan exporteras till Excel vilket ger stor flexibilitet när det gäller uppföljning, statistik och övriga rapporter
  • Det finns även ett antal standardrapporter som t ex ärendestatistik per problemområde
  • Det går att integrera VSP mot ditt e-arkiv

WebDEB - för bättre service till kunder och abonnenter

Är du VA- eller renhållningschef och letar efter en lösning för att effektivisera kommunens hantering av konsumtionsavgifter för VA och renhållning? Då är WebDEB lösningen.

WebDEB är helt webbaserat, vilket gör systemet lätt åtkomligt för alla behöriga. Behörighetssystemet styr vilka menyval användaren ser. Detta gör att dina entreprenörer kan arbeta direkt i systemet och t ex skapa körturer, hantera avvikelser och registrera utebliven tömning.

WebDEB är moduluppbyggt. Modulerna för VA respektive renhållning kan köras var för sig eller integrerat. Fristående moduler finns för t ex hantering av behållar-id, slamtömning, fjärravläsning och e-tjänst. Via e-tjänsten kan dina kunder själva registrera vattenavläsning och ägarbyte, beställa extrahämtning mm.

WebDEB innehåller ingen reskontra. Kundens ekonomisystem nyttjas för utskrift av fakturor, påminnelser samt eventuell kravhantering.

Är du redan kund på WebDEB och behöver support? Kontakta oss på webdeb@visma.com!
Webdeb

Kontakta oss gärna!

Nyfiken på våra lösningar? Hör av dig! 
Du når oss även på 010-141 25 00.

Kontakta oss

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke
Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du uppger, skapar vi en profil så att vi ska kunna visa relevant innehåll just för dig. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen här.