Kundanpassade lösningar

Ta hjälp av Visma Consulting för att få den lösning som just din organisation behöver.

Hur ser din organisations behov av IT-stöd ut? Finns det en färdig lösning som passar? Eller behöver ni en lösning som är anpassad just till era önskemål?

Visma Consulting utvecklar kundanpassade lösningar både för enskilda kunder och för grupper. Det kan vara ett antal landsting som går ihop om ett system som hanterar vårdsynpunkter. Eller VA- och renhållningschefer som vill effektivisera kommunernas hantering av avgifter och använder vår lösning WebDEB för det.

Det är bara två exempel – beskriv dina behov för oss så föreslår vi lösningen.

WebDEB - för bättre service till kunder och abonnenter

Är du VA- eller renhållningschef och letar efter en lösning för att effektivisera kommunens hantering av konsumtionsavgifter för VA och renhållning? Då är WebDEB lösningen.

WebDEB är helt webbaserat, vilket gör systemet lätt åtkomligt för alla behöriga. Behörighetssystemet styr vilka menyval användaren ser. Detta gör att dina entreprenörer kan arbeta direkt i systemet och t ex skapa körturer, hantera avvikelser och registrera utebliven tömning.

WebDEB är moduluppbyggt. Modulerna för VA respektive renhållning kan köras var för sig eller integrerat. Fristående moduler finns för t ex hantering av behållar-id, slamtömning, fjärravläsning och e-tjänst. Via e-tjänsten kan dina kunder själva registrera vattenavläsning och ägarbyte, beställa extrahämtning mm.

WebDEB innehåller ingen reskontra. Kundens ekonomisystem nyttjas för utskrift av fakturor, påminnelser samt eventuell kravhantering.

Är du redan kund på WebDEB och behöver support? Kontakta oss på webdeb@visma.com!
Webdeb

Kontakta oss gärna!

Nyfiken på våra lösningar? Hör av dig! 
Du når oss även på 010-141 25 00.

Kontakta oss

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke