Visma Internportal för Högskolor

Titta närmare på verktyget som underlättar samarbete och informationsutbyte inom högskolor och universitet.

Modern kommunikation

Förbättra den interna kommunikationen. Minska din e-postskörd, genomför live-möten och dela information på ett effektivt och enkelt sätt. Blogga och diskutera intressanta och aktuella ämnen. Underlätta projektarbete och samarbete över gränserna med koppling till Microsoft Offices standardprodukter.

Samarbetsytor

Öppna och privata samarbetsytor med stöd för att bjuda in externa samarbetspartners. Här kan ni dela dokument, arbeta med aktiviteter, planera och följa upp mål. Flera bra verktyg som kalender, whiteboard, undersökningar och nyhetsflöden kan läggas till i respektive samarbetsyta.

Intranätssidor

Ett socialt intranät med användargenererad information. Uppdatera och hantera publikationer med färdiga mallar och versionshantering.

Dokumenthantering

En kraftfull dokumenthantering finns i Internportalen med versionshantering, metadata och termhantering. Portalen stödjer dra-och-släpp och dagens kända filformat.Modern kommunikation

Riktad information

Riktad information

Startsidan visar riktad information som är relevant för dig som besökare. Upplyfta huvudnyheter presenteras i en snygg karusell med bild. I nyhetsarkivet lagras publikationer för återsökning och historik.

Publicering

Internportalen har funktionalitet för att styra när en nyhet ska publiceras och avpubliceras. Du kan som redaktör välja vilken typ av nyhet du vill lägga ut och på vilket språk.

Prenumerera, följ 

Genom att följa och prenumerera på valda delar i Internportalen, uppdateras du med nyheter och förändringar på viktiga händelser. Du slipper söka information och får istället en aktiv återkoppling från portalen. Du kan följa vad dina kollegor arbetar med samt se relevanta dokument och publikationer.

Personlig hemsida

Varje användare i Internportalen får en egen ”hemsida” med presentation av dig och din kompetens. Här kan du även se dina uppgifter och webbsidor du följer.

Sökbarhet

En kraftfull sökfunktion söker tack vare metadata på alla typer av källor inom Internportalen: webbsidor, dokument, samarbetsytor, kompetens och personsök. Hitta personer med kunskap inom området du söker. Er egen interna ”Google”.

Språkstöd

Internportalen har stöd för flera språk. Vilket språk som används i portalens gränssnitt bestäms av varje användares profil.

Personlig hemsida


Rättigheter och roller

Rättigheter

Rättigheter hanteras direkt via roller som styr vad du som användare kan göra och se. Innehåll du inte har rättighet till kan du inte se eller finna när du söker. Internportalen är en säker lösning som även kan integreras med ert lokala AD. Portalen erbjuder SSO (Single Sign On) för optimalt och enkelt arbete.

Roller

Redaktör – enkelt skapa webbsidor, navigering, målgruppstyrning

Administratör – gemensam design, gränssnitt för administration

Användare – egen hemsida, notifieringar, sök, sociala funktioner, enkelt att samarbeta, stöd att arbeta på valfri plats, hög delaktighet

Extern – samarbeta med dokument och aktiviteter, kommunikation

Åtkomst, mobilitet

Accessa Internportalen direkt från din dator, telefon eller surfplatta utan installation. Fungerar både på PC och Mac.

Kontakta oss

Fyll i formuläret om du har några frågor eller funderingar så kontaktar vi dig!

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke