Vi är våra arbetssätt

Såhär arbetar vi.

Så arbetar vi

Det våra kunder uppskattar mest är vår noggrannhet och flexibilitet i kombination med vårt tekniska kunnande. För att vi ska kunna erbjuda alla kunder samma framgångsrika koncept så har vi satt ihop en modell som fungerar. Läs mer om varje steg här.

Projektgenomförande

Våra seniora webbprojektledare ser till att projektet levererar enligt uppsatta mål och tidplan samt med hög kvalitet. Projekten använder sig av flexibla projektmodeller och praktiska verktyg och du som kund har full insyn i arbetet och utvecklad funktionalitet.

Visma Consulting Episerver Stark Teknisk Kompetens

Stark teknisk kompetens

Stort fokus på teknik och djupgående kunskaper i Episerver samt integrationer där ikring. Vår snillrika mix av utvecklare täcker alla tekniska utmaningar förenade med större webbprojekt och alla har certifiering i Episerver. Det gör att vi aldrig behöver tumma på kvalitén.

Visma Consulting Episerver Fantastisk Förvaltning

Fantastisk Förvaltning

Vi tar inte bara hand om problem som uppstår, vi arbetar proaktivt och lyhört med förvaltning och våra förvaltningsledare har mycket god kunskap om Episerver. I vår webbförvaltning ingår problemlösning, vidareutveckling, redaktörsstöd och Service Level Agreement (SLA) på 60 minuter. Med andra ord – vid akuta problem garanterar vi att problemlösning påbörjas inom en timme.

Visma Consulting Episerver Koncept och Design

Koncept och design

Vi samarbetar med välrenommerade designbyråer samtidigt som vi har egen kompetens inom UX- interaktion- och konceptuell design. Om du har befintligt samarbete med en byrå så samarbetar vi gärna med dem som en renodlad teknisk partner.

Visma Consulting Episerver Värdefullt Nätverk

Värdefullt nätverk

Vi är specialister på att anlita specialister. Webb idag är ett brett område och vårt nätverk är ett värdefullt verktyg för att komplettera våra leveranser med specialistkompetens när det behövs. Vi kan även involvera kunders och "konkurrenters" utvecklare i våra åtaganden om behov finns. Målet är alltid att skapa det perfekta teamet.

Kontakta oss

Vad vill du fråga om?
För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke


Mimmi Pareigis, 070-874 7036
Pierre Vindemyr, 070-686 1134

Kontaktpersoner för Visma Consultings Episerverteam