Dokument- och ärendehantering

Säker och effektiv hantering av information är en framgångsfaktor för offentlig sektor.

Dokument- och ärendehantering - navet i offentlig förvaltning

Medborgare och företag som kontaktar kommunen eller myndigheten förväntar sig god service och snabb handläggning. Att kunna följa sitt ärende digitalt genom handläggningsprocessen börjar bli självklart. Likaså förutsätter vi idag att det ska vara möjligt att sköta kontakten med kommunen eller myndigheten via mobil eller dator, när som helst på dygnet.

Det handlar också om den interna effektiviteten. Kommuner och myndigheter strävar efter kortare handläggningstider och minskade kostnader. För att uppnå det krävs en effektiv och strukturerad informationshantering från start till mål – från upprättande av ärenden och dokument, under handläggning, till arkivering och återsökning.

Funderar du över ett nytt system för hantering av allmänna handlingar? Eller står du i startgroparna för att etablera ett e-arkiv? Visma hjälper dig hitta den rätta lösningen för din organisations behov.

Kontakta oss gärna!

Nyfiken på våra lösningar? Hör av dig! 
Du når oss även på 010-141 25 00.

Kontakta oss

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke