Digital attityd bland

kommunpolitiker

En kartläggning av digital utveckling och
kompetensnivå, utmaningar och satsningar

Ladda ner hela kartläggningen

Hur ser det ut med digitaliseringen för politikerna i de kommunala nämnderna – de som är länken mellan medborgare och rikspolitiken, och som kan driva igenom de digitala visionerna på lokal nivå? Visma har kartlagt hur kommunpolitikerna ser på den digitala kompetensen.

Vi har redskapen för kommunpolitiker som vill dra nytta av digitaliseringen

Visma har lösningar som effektiviserar uppdraget som kommunpolitiker genom att automatisera och digitalisera processer och arbetsmoment. Här är några exempel.

Ciceron Assistent

Ciceron Assistent är en lösning för att förverkliga det digitala mötet. Det är den källa till information du behöver för att planera, genomföra och följa upp det stora fullmäktigemötet eller det lilla planeringsmötet med dina kollegor.

Ciceron Anslagstavla

Ciceron Anslagstavla är en modern, praktisk och användarvänlig tjänst för att som politiker eller tjänsteman anslå kommunal information enligt lagens krav. Det blir också enkelt för medborgare att ta del av informationen.

Ciceron Sök

Ciceron Sök gör det möjligt för politiker, tjänstemän och medborare att enkelt ta del av allmänna handlingar via en webbläsare. Både redan fattade beslut och framtida planer kan göras tillgängliga för olika målgrupper.

Ciceron Möteshantering

Ciceron Möteshantering är verktyget som hanterar administrationen av organisationens alla möten. Från skapandet av dagordning och distribution till närvarorapportering och protokollföring.

Kontakta oss gärna!

Nyfiken på våra lösningar? Hör av dig! 
Du når oss även på 010-141 25 00.

Kontakta oss

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke
Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du uppger, skapar vi en profil så att vi ska kunna visa relevant innehåll just för dig. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen här.