Responsivitet och tillgänglighet

Responsiv webbdesign innebär webbdesign som tillåter layouten att förändras beroende på vilken skärmstorlek och skärmupplösning som besökaren har, och beroende på vilka funktioner som webbläsaren stödjer. Antal kolumner och bilder kan anpassas automatiskt, och bilder skalas om beroende på främst fönsterbredden. Det innebär att besökare kan se samma webbplats från exempelvis en mobiltelefon, en läs/surfplatta eller en persondator utan att behöva scrolla och zooma så mycket som hade krävts vid traditionell webbdesign.

WCAG 2.1 AA

Riktlinjerna specificerar primärt hur man gör innehåll på webbplatser tillgängligt för personer med funktionsnedsättning men även hur användbarhet kan uppnås för alla användare. I EU ställer webbtillgänglighetsdirektivet krav på myndigheter och andra offentliga aktörer att uppnå minst nivån AA i den tregradiga skalan som anges i WCAG 2.1.

Standardupplägget i våra projektgenomföranden är att webblösningarna är responsiva och uppfyller tillgänglighetskrav enligt WCAG 2.1 AA.

Mer om Webbtillgänglighet

Kontakta oss

Fyll i formuläret så berättar vi mer om lösningar för en digital arbetsplats.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke


Mimmi Pareigis, 070-874 7036
Pierre Vindemyr, 070-686 1134

Kontaktpersoner för Visma Consulting