Portal och integrationer ger en komplett digital arbetsplats

Vismas målbild med digital arbetsplats är en individanpassad (personaliserad) intranätsportal med integrationer mot olika system och tjänster samt centrala funktioner för att sammanställa och söka på innehåll från många olika källor. Allt presenterat i en modern, tilltalande och intuitiv design.

Optimizely (tidigare Episerver) är en modern plattform som kan knyta ihop traditionell intranätsfunktionalitet med andra system och tjänster. Syftet är att förbättra samarbete och kommunikation samt förenkla och effektivisera arbetsuppgifter.

 • 360°-vy med titthål mot andra system och tjänster
 • Snabb överblick av dagens uppgifter
 • Ett inlogg (Single sign-on) och snabblänkar till alla integrerade system
 • Lättanvänd och intuitiv design

Portal: CMS-verktyg som grund

För att skapa en portal för digital arbetsplats som är anpassad och integrerad mot flera andra system behövs ett CMS-verktyg (Content Management System).

Optimizely bygger på Microsoft .NET och är Sveriges mest använda CMS för intranät. Optimizely har en öppen arkitektur och är lätt att integrera med andra system och tjänster. I Optimizelys produktfamilj finns även en mängd tilläggsprodukter och tjänster som sökmotor, headless API, e-handel och optimeringstjänster.

Bild-webbläsare.png
epi-dap-mob-laptop.png

Integrationer: 360°-vy av arbetsplatsen

För att skapa en 360-graders vy av arbetsdagen skapas titthål mot andra system och på den personaliserade startsidan sammanställs all information. Här kan viktig information presenteras från de olika systemen utan att användaren behöver logga in och öppna varje system. 

 • Kalender (Microsoft, Google, etc): Se dagens aktiviteter
 • Microsoft 365/Teams: Antal nya dokument, projekt, etc
 • Rapporteringssystem: Dags för tidsrapportering, avge rapport etc.
 • Ärendehanteringssystem: Se nya ärenden
 • Faktureringssystem: Se fakturor för godkännande
 • Dokumenthanteringssystem: Se antal ändrade dokument
 • Planeringssystem: Antal nya aktiviteter
 • Analysverktyg: Visualisering av nyckeltal
 • Chattar/Diskussionsforum: Nya meddelanden/diskussioner

Enhetlig användarupplevelse och överblick

Visma har byggt en integration mellan Optimizely (tidigare Episerver) och MS365 som möjliggör att användaren kan se information och notifieringar från MS365 i intranätet.  

Parallellt med intranätet används en mångfald olika system och tjänster som utgör användarens digitala arbetsplats. Tjänsten Teams från Microsoft har det senaste året blivit ett viktigt verktyg för samarbete och kommunikation och vi har sett behov av integration mellan Optimizelybaserade intranät och Microsoft 365/Teams.

Eftersom informationen hämtas ut från MS365 bakomliggande API kan den presenteras eller kombineras med annan data på helt valfritt grafiskt sätt.

Så kan ni gå vidare med digital arbetsplats

Pandemin har synliggjort och påskyndat behovet av en digital arbetsplats där medarbetaren har enkel åtkomst till tjänster och verktyg, förbättrad hittbarhet samt visuell överblick av information och dagliga arbetsuppgifter.

Lösningen är en plattform/portal som konsumerar information från andra system och tjänster och där det är lätt att ta bort eller lägga till en ny tjänst. Om ni har ett befintligt modernt intranät kan lösningen vara att bygga vidare på denna. Vismas styrka är att vi utgår från er nuvarande IT-situation och de system och tjänster ni använder och tar fram konkreta förslag på ett stegvis skapande av en digital arbetsplats. Vi kan ta helhetsansvar och/eller samarbeta med andra leverantörer.

Kontakta oss

Vilka passar lösningen för?

Större verksamheter med komplex IT-miljö och många olika system samt tjänster från olika leverantörer.

Se gärna våra videos om digital arbetsplats

I dessa fyra videoklipp kan du se hur och vad en digital arbetsplats ska innehålla.

Kontakta ossMimmi Pareigis, mimmi.pareigis@visma.com, 070-874 7036
Pierre Vindemyr, pierre.vindemyr@visma.com, 070-686 1134

Kontaktpersoner för digital arbetsplats med Optimizely