Ciceron Sendsign

Ciceron Sendsign

Signera dokument digitalt, enkelt och snabbt.

Kontakta oss

Digitalisera alla era processor som kräver underskrifter

Att hantera handlingar som kräver underskrift  är en administrativ process som innefattar utskrift till papper, kuvertering, frankering och inskanning för alla parter som skall signera.

Med hjälp av Vismas molntjänst för signering kan ni enkelt ladda upp handlingen som skall undertecknas och sedan göra ett utskick via e-post till berörda parter som ska signera. När respektive part har signerat handlingen kan även dokumenten arkiveras automatiskt i ett e-arkiv för långtidsförvaring.
Ikon Signatur

Vill du veta mer och se lösning?

Fyll i din mailadress och namn så kan du se hur digital signering med Ciceron Sendsign fungerar i praktiken. Vi skickar videon till dig via mail. 

Videon är 06:17 minuter lång och går igenom följande: 

- Hur du enkelt skickar dokument via e-post till en eller flera personer för digital underskrift.
- Hur du signerar ett avtal med BankID och Freja eID.
- Hur du enkelt kontrollerar en digital signatur med Adobe Acrobat Reader.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke
Sendsign screens

Ett exempel på hur signering fungerar utan Ciceron Sendsign

1. Arbetsgivaren skriver ut 2 exemplar av anställningsavtalet

2. Skriver under båda exemplaren

3. Paketera, frankera och postar anställningsavtalen till den anställde

4. Den anställda hämtar brevet i postlådan

5. Den anställda skriver på båda exemplaren av anställningsavtalet

6. Paketera, frankera och posta en kopia av anställningsavtalet till arbetsgivaren

7. Arbetsgivaren hämtar brevet i postlådan

8. Arbetsgivaren skannar in handlingar för arkivering

Ett exempel på hur signering fungerar med Ciceron Sendsign 

Process with sendsign
  1. Du börjar med att logga in i Ciceron Sendsign med hjälp av t.ex. BankID. Därefter laddar du upp det dokument du vill signera.
  2. Därefter anger du e-postadress till den eller de personer som ska signera dokumentet. Det kan såklart även innefatta dig själv.
  3. Dokumentet skickas till de utvalda mottagarna som signerar dokumentet med en giltig e-legitimation. När signeringen är klar distribueras dokumentet till alla involverade parter.
  4. När signeringen är klar distribueras dokumentet till alla involverade parter.

Miljövänligt

Tack vare digital signering finns det inget behov av massutskrifter av dokument eller transporter med fossila bränslen. Det är inte ovanligt att dokument ska signeras av flera parter och det kan utan digala underskrifter snabbt kräva både mycket papper och logistik.

Säkert

Digitalt undertecknade handlingar identifierar parterna, säkerhetsställer tidpunkter för signering och har ett ett inbyggt skydd mot förvanskning som garanterar att ingen kan manipulera handlingen i efterhand.

Tids- och kostnadsbesparande

Eftersom en digital signeringsprocess tar bort många tråkiga administrativa moment får man tid över till andra andra viktiga processer i sin verksamhet.  Digitala utskick har inga dyra fraktkostnader oavsett avstånd eller antal parter som skall signera handlingen.

Kontakta oss

Fyll i formuläret om du har några frågor om Ciceronprodukter.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke