FrejaID

FrejaID

FrejaID är framtiden

Ciceron Federationstjänst

Dagens IT-samhälle är på väg in i en ny era med krav på avancerade och integrerade lösningar för informationssäkerhet.

Visionen om en sammanhållen e-förvaltning och internetbaserade tjänster ställer nya krav på säker hantering av information från myndigheter, kommuner, landsting och företag. Detta ställer bl a krav på att säkert kunna identifiera sig oavsett om det gäller åtkomst till publika e tjänster och verksamhetssystem.

Med Ciceron Federationstjänst har du stöd för säker inloggning. Visma hjälper dig med att hantera certifikatutgivare och ni väljer själv vilka inloggningsmetoder till era användare.

  • Molntjänst
  • Använder standarder som OASIS SAML för att ansluta system
  • Stödjer Single-sign on (SSO) och singel-logout
  • Kan agera SAML-broker till andra federationstjänster
  • Erbjuder ett stort antal inloggningsmetoder för säker åtkomst

Lever ni upp till kravet för eIDAS? 

Det nya lagkravet innebär att alla e-tjänster som idag använder sig av e-legitimationer motsvarande BankID/Mobilt BankID även måste erbjuda hantering av utländska e-legitimationer. Det gäller oavsett om e-tjänsten har målgrupper i utlandet eller ej.

Ciceron Federationstjänst, som Visma Consulting erbjuder, är förberedd för att hantera utländska e-legitmationer enligt kraven i eIDAS.

Läs mer om eIDAS

Visma Consulting eIDAS federation

Kontakta oss

Fyll i formuläret om du har några frågor om Ciceronprodukter.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke