Digitalisera kommunikationen inom socialjouren med vår lösning

En socialjour tar hand om akuta ärenden inom socialförvaltningens individ- och familjeomsorg som inte kan vänta på handläggning hos ordinarie handläggare under kontorstid. Tidigare har deras arbetssätt varit tidskrävande och inneburit en relativt osäker hantering av sekretessbelagd information.

Visma E-socialtjänst är en säker elektronisk plattform för socialjouren bestående av en e-tjänst med flera olika ärendetyper.

Fördelar

  • Snabbare och enklare handläggning

  • Digitala underskrifter

  • Rätt information till rätt person

  • Enkel inloggning med e-legitimation

  En digital process förenklar hanteringen

 

Manuell process

1. Det är mitt i natten. En socialsekreterare förbereder ett ärende som behöver en underskrift omgående.

2. Socialsekreteraren ringer och väcker ordföranden för Socialnämnden för att få en underskrift.

3. Socialsekreteraren och ordföranden diskuterar ärendet.

4. Ordföranden sätter sig i bilen för att åka till kontoret.

5. Ordföranden kommer till kontoret.

6. Ordföranden signerar ärendet.

7. Ärendet kan läggas till handling och den åtgärd som behöver tas kan utföras.

Allt som allt kan detta ta från timmar till flera dagar. I en akut situation är det ohållbart.

 Visma E-socialtjänst

 1. Det är mitt i natten. En socialsekreterare förbereder ett ärende som behöver en underskrift omgående.


2. Ordföranden får en notis i mobilen, signerar via mobilt Bank-Id och somnar om.


3. Socialsekreteraren får en notis om att ärendet är signerat.

4. Ärendet kan läggas till handling och åtgärder kan vidtas.

Med hjälp av Vismas digitala lösning går detta att göra på några minuter. Oavsett situation är denna process snabbare, enklare och säkrare. 

Fördelar med vår lösning


Integrerat med verksamhetssystemet

Tack vare att Vismas E-socialtjänst kan integreras med ert verksamhetssystem så finns all information på ett och samma ställe. 

 
Digitala underskrifter

Identifiering sker säkert via SITHS eller e-legitimation, där t ex ordföranden enkelt kan signera handlingar.

 
Validerar formatering på uppgifter

Information valideras automatiskt för att förhindra misstag.

 Rätt information till rätt person

Med Vismas E-socialtjänst kan inga dokument försvinna eller skickas fel, alltid rätt information till rätt person.

 
Digital handläggningsprocess - snabbare och enklare

Hela processen hanteras digitalt vilket innebär färre manuella steg som är tidskrävande.

Kontakta oss

Fyll i formuläret om du har några frågor om Ciceron-produkter.