Ett digitalt flöde mellan er och medborgaren

Med hjälp av e-tjänster och verksamhetssystem har Sveriges myndigheter fått ett digitalt flöde av information. Det saknas dock i många fall ett säkert och digitalt sätt att skicka meddelanden tillbaka till medborgaren.

Tack vare Skatteverkets Mina Meddelanden finns det en möjlighet att komplettera den digitala kedjan med en säker kommunikation till medborgaren.

Visma har en paketerad lösning för integration med Mina Meddelanden. Vi har en färdig integration med våra egna system, både e-tjänster och dokument- och ärendehantering, men kan även koppla på flödet från andra verksamhetssystem. Det möjliggör för medborgare att ta snabbt och enkelt emot meddelanden från er myndighet.
  • Hela kjedjan blir digital
  • Snabbare och säkrare hantering
  • Tillgängligt och spårbartlogga_col_lst.png

Målet: att digitalisera hela ärendeflöden från e-tjänst till expediering

- Under hösten 2017 genomfördes vi en teknisk förstudie där vi bland annat utredde de tekniska förutsättningar för förmedlingstjänsten och en omvärldsspaning av leverantörer och andra myndigheters lösningar. Förstudien omfattade också ett IT- och informationssäkerhetsperspektiv.

- 2018 bedrev vi ett genomförandeprojekt där vi beslutade att i första skedet ansluta tre ärendeflöden inom miljöområdet via vårt ärende- och dokumenthanteringssystem. Vi byggde en lösning som alla 21 länsstyrelserna är anslutna till via vår gemensamma tekniska plattform och vår gemensamma förmedlingstjänst med Vismas Ciceron Integration Service (CIS) som bas. Varje länsstyrelse är en egen avsändare i Mina meddelanden.

Ewa Larsson, Förvaltningsledare IT, Länsstyrelserna

Så fungerar Vismas lösning

mina-meddelanden-flow.png

1.  En medborgare skickar in en e-tjänst.
2.  Informationen från medborgaren behandlas av verksamheten.
3.  Verksamheten skickar ett meddelande via Mina Meddelanden.
4.  Medborgaren tar emot meddelandet.
5.  Verksamheten får en notifiering om att medborgaren har tagit emot meddelandet.

Kontakta oss

Fyll i formuläret om du har några frågor om Ciceron-produkter.