Ciceron Gallring

Ta bort ärenden och handlingar som inte längre är aktuella

Ska handlingen gallras? Frågan alla organisationer vid någon tidpunkt behöver ta ställning till. Att göra gallringsutredningar, och att slå fast rutiner för hur detta ska ske, kan vara tidskrävande.

Därför har Ciceron Gallring som uppgift att på ett enkelt sätt ta fram de handlingar/ärenden som organisationen har markerat med en gallringsfrist. Med ett knapptryck sätts en gallringsklass. Därefter kan gallring utföras antingen manuellt med hjälp av en sökning, eller automatiskt som en tidsstyrd aktivitet för att undvika extra handpåläggning.

Tack vare Ciceron Gallring får du snabbt en överblick av det som ska gallras. Du kan enkelt granska ärenden eller handlingar, vid behov undanta dem från gallringen och ta ut en gallringsrapport.

Fördelar

  • Enkel utsökning
  • Utsökning via regelverk
  • Flexibel lösning
  • Behörighetsstyrd hantering
  • Ångra borttag

Fördelar med Ciceron Gallring

Det finns många fördelar med våra lösningar. Här är några av de som våra kunder tycker bäst om:

  • Enkel utsökning - Enkelt att söka fram information som ska tas bort.
  • Utsökning via regelverk - Skapa regelverk för hur systemet ska föreslå hur och när information ska tas bort.
  • Flexibel lösning - Ta bort hela ärenden inklusive handlingar, eller endast en eller flera utvalda handlingar.
  • Behörighetsstyrd hantering - Endast behörig användare kan ta bort information.
  • Ångra borttag - Om ett felaktigt borttag har genomförts, kan informationen återställas.

Se videon om Ciceron Gallring för att lära dig mer

Fyll i din mailadress och namn så kan du se hur Ciceron Gallring fungerar i praktiken. Vi skickar videon till dig via mail. 

Videon är 03:49 minuter lång och går igenom följande: 

• Hur man sätter en gallringsklass på ett ärende
• Hur du listar det som ska gallras
• Hur den tidsstyrda gallringen fungerar
• Hur enkelt det är att använda Ciceron Gallring från Ciceron Dokument och Ärende

Visma Consulting Ciceron Gallring

Anmäl dig för att se videon här