avstallning.jpg

Ciceron Avställning

Överföring av information till e-arkiv enligt Riksarkivets föreskrifter

Överföring från ett verksamhetssystem till ett e-arkiv är ofta den mest kostsamma delen vid införande av e-arkivering. Ciceron Avställning paketerar information i Ciceron enligt FGS för Ärendehantering som är Riksarkivets specifikation för ärendehanteringssystem.

Välj själv vilka fält som ska följa med i överföringen och hur de ska bli återsökningsbara i e-arkivet.

Fördelar

 • Enkel utsökning
 • Utsökning via regelverk
 • Nationell standard vid paketering
 • Säker hantering av restriktioner
 • Funktionalitet för att upprepa överföring
 • Ta bort information när överföring lyckats

Fördelar med Ciceron Avställning

Det finns många fördelar med våra lösningar. Här är några av de som våra kunder tycker bäst om:

 • Enkel utsökning - Enkelt att söka fram information som ska överföras till e-arkiv.

 • Utsökning via regelverk - Skapa regelverk för hur systemet ska föreslå hur och när information ska överföras till e-arkiv.

 • Nationell standard vid paketering - Lösningen tillämpar Riksarkivets förvaltningsgemensamma specifikation, FGS för Ärendehantering.

 • Säker hantering av restriktioner - Information som helt eller delvis behöver begränsas i åtkomst märks med restriktioner som e-arkivet sedan hanterar.

 • Funktionalitet för att upprepa överföring - Om en överföring inte har genomförts korrekt på ett eller annat sätt, kan redan genomförd överföring göras igen.

 • Ta bort information när överföring lyckats - När överföringen har genomförts och godkänts finns funktionalitet för att ta bort information från Ciceron på ett kontrollerat och effektivt sätt.

Se videon om Ciceron Avställning för att lära dig mer

Fyll i din mailadress och namn så kan du se hur Ciceron Avställning fungerar i praktiken. Vi skickar videon till dig via mail. 

Videon är 03:28 minuter lång och går igenom följande: 

• Hur du avställer direkt ifrån Ciceron Dokument och Ärende
• Hur du undantar ärenden från att avställas
• Hur det avställda ärendet ser ut i ert e-arkiv

Visma Consulting Ciceron Avställning

Anmäl dig för att se videon här