Hantera allmänna handlingar på ett säkert och effektivt sätt

Säkra organisationens tillgångar genom att hantera allmänna handlingar i ett marknadsledande system. 

Med Ciceron Dokument och Ärende får du en enkel och effektiv hantering från att ett ärende inkommer eller upprättas, till dess att ärendet är avslutat och arkiverat. Lösningen innefattar förutom registrering, handläggning och mötesadministration även publicering på webb, digitala möten och överföring till e-arkiv.

Fördelar

  • Enkel sökning

  • Från registrering till arkivering

  • Sammanträdeshantering

  • GDPR-funktionalitet

  • Komplett dokumenthantering

  • Enkelt att integrera med andra system

Komplettera ditt dokument- och ärendehanteringssystem

Gör din vardag mer effektiv med våra tilläggstjänster.

Läs mer om våra tilläggstjänster

Varför ska du välja Ciceron Dokument och Ärende?


Kärnan i Ciceronfamiljen

Ciceron Dokument och Ärende är kärnan i Visma Consultings produktportfölj för hantering av verksamheters allmänna handlingar. 


Webbaserat verktyg för informationshantering

Applikationen är ett webbaserat verktyg för en organisations informationshantering, och kan förutom att hantera allmänna handlingar även användas som ett projektverktyg.


En smidig molnlösning

Ciceron Dokument och Ärende levereras som en molntjänst eller som lokalt installerad applikation.

Kontakta oss

Fyll i formuläret om du har några frågor om Ciceron-produkter.

Tilläggstjänster till Ciceron Dokument och Ärende

Avtalsförslag Ciceron Tilläggstjänster

Fyll i formuläret så skickar vi ett avtalsförslag till dig. Beställningen blir gällande först när avtalet är underskrivet.

Välj tilläggstjänst (du kan välja mer än en tilläggstjänst)