Freja OrganisationsID - Säker inloggning för personal

Med Freja OrganisationsID får er personal en mobil tjänstelegitimation med hög säkerhet enligt LOA3 som kan användas för säker inloggning och digital signering. Tjänstelegitimation är tillgänglig för personalen under hela anställningstiden oavsett anställningsform.

Genom att integrera Freja OrganisationsID med era verksamhetssystem via Vismas federationstjänst får era anställda en lösning där användaren inte behöver använda sin privata e-legitimation för säker åtkomst. Freja OrganisationsID kan med fördel användas för personal inom skola, omsorg eller för personal i statliga myndigheter där man har behov av säker inloggning och digital signering. 
  • En säker tjänstelegitimation för anställda
  • Inga transaktionskostnader
  • Minska användning av personnummer
  • Minimal administration
  • Godkänd av DIGGfrejaorgid.png

Säker tjänstelegitimation

En godkänd 2-faktors autentisering på LOA3 för alla roller och medarbetare inom kommunen, myndigheten eller företaget.

Inget personnummer

Anställda kan identifieras med valfri identitet beroende på vad IT-systemet kräver. Det betyder att man kan använda anställningsnummer eller någon annan identitet istället för personnummer.

Inga transaktionskostnader

Använd säker för identifiering och underskrift i tjänsten hur mycket som helst utan att kostnaderna ökar verksamheten. Freja OrganisationsID har en fast månadskostnad per användare som ger verksamheten kontroll på kostnaderna och skalar med behoven.   

Godkänd av DIGG

Freja OrganisationsID är en godkänd svensk e-legitimation av DIGG. Svensk e-legitimation är statens eget kvalitetsmärke för e-legitimering. Offentliga och privata aktörer med e-tjänster som kräver e-legitimation kan lita på e-legitimationer som har kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, och användare kan känna sig trygga med att det är en säker identitetshandling.

Minimal administration

Enkel livscykelhantering av användare för on-boarding och off-boarding genom automatiska processer. Det innebär att när en nyanställd börjar sin anställning får användaren en tjänstelegitimationen och när anställningen upphör avslutas tjänstelegitimation automatiskt. 

Automatiserad användarhantering

1. Integrera med Freja

När era verksamhetssystem är anslutna mot Freja OrganisationsID via Vismas Federationstjänst kan hanteringen av användare ske automatiskt.

2. Provisionera OrganisationsID till användare

När en användare läggs till i organisationens användarkatalog för anställda, aktiveras en process för anslutning till Freja.

Användaren skaffar då Freja eID till sin mobil genom att installera appen och följer instruktionerna. 

När användaren första gången loggar in i systemet och klickar på länken Beställ så kontrolleras användarens uppgifter och tjänstelegitimationen överförs till Freja-appen.

Det går även att starta processen från organisationen intranät för att mer proaktivt provisionering av tjänstelegitimationen. 

3. Automatisk off-boarding

När den anställde slutar och avaktiveras i er befintliga användarkatalog, avslutas e-tjänstelegitimationen automatiskt och användaren informeras.


automatiserd-hantering.jpeg

Kontakta oss

Fyll i formuläret om du har några frågor om Ciceron-produkter.