Digitalisera alla era processer som kräver underskrifter

Att hantera handlingar som kräver underskrift  är en administrativ process som innefattar utskrift till papper, kuvertering, frankering och inskanning för alla parter som skall signera.

Med hjälp av Vismas molntjänst för signering kan ni enkelt ladda upp handlingen som skall undertecknas och sedan göra ett utskick via e-post till berörda parter som ska signera. När respektive part har signerat handlingen kan även dokumenten arkiveras automatiskt i ett e-arkiv för långtidsförvaring.

64_bullet (1).png

Säkert

Digitalt undertecknade handlingar identifierar parterna, säkerhetsställer tidpunkter för signering och har ett ett inbyggt skydd mot förvanskning som garanterar att ingen kan manipulera handlingen i efterhand.

64_payment.png

Tids- och kostnadsbesparande

Eftersom en digital signeringsprocess tar bort många tråkiga administrativa moment får man tid över till andra andra viktiga processer i sin verksamhet.  Digitala utskick har inga dyra fraktkostnader oavsett avstånd eller antal parter som skall signera handlingen.

64_earth.png

Miljövänligt

Tack vare digital signering finns det inget behov av massutskrifter av dokument eller transporter med fossila bränslen. Det är inte ovanligt att dokument ska signeras av flera parter och det kan utan digitala underskrifter snabbt kräva både mycket papper och logistik.

Vill du veta mer och se lösning?

Fyll i din mailadress och namn så kan du se hur digital signering med Ciceron Sendsign fungerar i praktiken. Vi skickar videon till dig via mail. 

Videon är 06:17 minuter lång och går igenom följande: 

- Hur du enkelt skickar dokument via e-post till en eller flera personer för digital underskrift.
- Hur du signerar ett avtal med BankID och Freja eID.
- Hur du enkelt kontrollerar en digital signatur med Adobe Acrobat Reader.

sendsign.jpg

Kontakta oss

Fyll i formuläret om du har några frågor om Ciceron-produkter.