64_lifestyle.png

Miljövänligt

Tack vare digital signering finns det inget behov av massutskrifter av dokument eller transporter med fossila bränslen. Det är inte ovanligt att dokument ska signeras av flera parter och det kan utan digitala underskrifter snabbt kräva både mycket papper och logistik.

64_bullet (4).png

Säkert

Digitalt undertecknade handlingar identifierar parterna, säkerhetsställer tidpunkter för signering och har ett ett inbyggt skydd mot förvanskning som garanterar att ingen kan manipulera handlingen i efterhand.

64_personal_time.png

Tids- och kostnadsbesparande

Digital signeringsprocess tar bort många tråkiga administrativa moment och man får tid över till andra andra viktiga processer i sin verksamhet. Digitala utskick har inga dyra fraktkostnader oavsett avstånd eller antal parter som skall signera handlingen.

Ciceron Underskriftstjänst

Fristående underskriftstjänst för indirekt signering enligt DIGGs normativa specifikation.

Genom att ansluta din organisations e-tjänster till Vismas underskriftstjänst kan användarna skriva under dokument elektroniskt. Underskrifterna uppfyller kraven för så kallad avancerad elektronisk underskrift enligt EU-förordningen eIDAS. Ni väljer själva vilken LOA-nivå som skall användas för respektive handling.

 • Molntjänst i Sverige
 • All signering sker i dedikerad hårdvara
 • Arkivbeständigt
 • Kan användas oavsett utgivare och teknik t.ex. med AD-konto, SMS, Google Authenticator, Svenska- och utländska e-legitimationer
 • Använder standarden OASIS DSS
 • Kräver inga programvaror för signering som skall installeras på någon dator eller mobiltelefon
 • Fungerar på alla webbläsare

agreement-1.png

Document signer

Stödtjänst för fristående underskriftstjänst.

Förenklar integrationen mellan verksamhetssystem och underskriftstjänsten. Via ett REST API kan ni signera både XML- och PDF-dokument utan någon kunskap om XMLDsig eller PKCS7.

 • Molntjänst i Sverige eller lokal installation
 • Ett REST API som är enkelt att implementera
 • Stödjer standarder som PAdES och XAdES
 • Kan även användas utan underskriftstjänst för enklare underskrifter

Integration blue.pngsendsign.jpg

Sendsign

Digitalisera alla era processer som kräver underskrifter.

Att hantera handlingar som kräver underskrift  är en administrativ process som innefattar utskrift till papper, kuvertering, frankering och inskanning för alla parter som skall signera.

Med hjälp av Vismas molntjänst för signering kan ni enkelt ladda upp handlingen som skall undertecknas och sedan göra ett utskick via e-post till berörda parter som ska signera. När respektive part har signerat handlingen kan även dokumenten arkiveras automatiskt i ett e-arkiv för långtidsförvaring. Läs mer och se demo här.

 • Modernt responsivt användargränssnitt
 • Kan använda alla fristående underskriftstjänster oavsett leverantör
 • Automatisk konvertering av Office dokument
 • Utskick via e-post, SMS eller Mina meddelanden
 • Enkelt API för att integrera med andra system
 • Behörighets synkronisering med Microsoft AD

Validate

Validera signerade PDF-dokument.

Kan man lita på en digital signatur och hur säkerställer man att den inte förvanskas eller försvinner. Genom att validera det signerade dokumentet kan du identifiera signatärerna och dokumentets äkthet på ett säkert sätt.

 • Kontroll av certifikat, giltighetstid, nyckellängder och nyckelanvändning
 • Kontroll av godkända signeringsalgoritmer
 • Kontroll av dokumentets kondensat
 • Kontroll av dokumentets signatur
 • Kontroll av certifikatutgivare
 • Spärrkontroll

success.png

unnamed (2).png

Ciceron Dokument- & ärendehantering Signering

En hållbar och rättssäker digital signering.

Ciceron Signering ser till att dokumentet signeras av berörda parter och att signaturen är rättssäker och hållbar över tid. Papper och penna behövs inte längre. Läs mer och se demo här.

 • Integrerad signeringsprocess i dokument och ärendesystemet
 • Alla signerade dokument lagras i verksamhetssystemet
 • Samma dokument kan signeras av flera parter
 • En kvalitetssäkrad process där även sekretessbelagda dokument kan signeras
 • Kan använda alla fristående underskriftstjänster oavsett leverantör
 • Miljövänligt

Kontakta oss

Fyll i formuläret om du har några frågor om Ciceron-produkter.