64_end_user (2).png

Användarvänligt

Förenkla vardagen för användaren med single sign-on och moderna lösningar för identifiering.

64_bullet (4).png

Säkert

Skydda information med säker e-legitimering så minimerar du risken att fel personer får åtkomst till känsliga uppgifter.

64_personal_time.png

Tids- och kostnadsbesparande

Låt andra hantera utgivning av digitala identiteter och glöm administration av bortglömda identiteter och lösenord.

Federationstjänst

Legitimeringstjänst och anvisningstjänst som kan användas i Sweden connect, Skolfederation eller som fristående identitetsfederation.

Federationstjänsten ger säker åtkomst till era verksamhetskritiska system där Visma hjälper er att hantera alla utgivare av e-legitimationer. Ni väljer själv vilka LOA-nivåer som skall användas för respektive e-tjänst.

 • Molntjänst i Sverige
 • Stödjer hantering av LOA-nivåer
 • Stödjer Single-sign on (SSO) och Single logout
 • Kan agera broker till andra federationstjänster
 • Erbjuder ett stort antal inloggningsmetoder för säker åtkomst
 • Använder standarder som OAIS SAML för att ansluta system
 • Kan anpassas för kundens grafiska profil

Illustration_Ciceron Federationstjänst_4.png

BankID

Säker identifiering och signering.

BankID erbjuder både identifiering och signering via fil/kort samt Mobilt BankID för telefoner. Har idag 8 miljoner användare i Sverige och används 17 miljoner gånger per dygn.

 • Sveriges största utgivare av e-legitimationer
 • Tillitsnivå 3
 • Lång erfarenhet av utgivning av e-legitimationer, har funnits på marknaden i Sverige 20 år
 • Många e-tjänster är anslutna

unnamed.pngunnamed (1).png

Freja eID

Säker identifiering och signering med din Iphone eller Android telefon.

Freja eID är en statligt godkänd mobil e-legitimation för medborgare, personal och kunder för säker åtkomst till e-tjänster. Användaren installerar den på sin mobiltelefon för att säkert ansluta till olika e-tjänster och göra elektroniska underskrifter.

 • Erbjud säker inloggning till era användare i Norge, Finland, Danmark och England med Freja eID Extended.
 • Freja eID stödjer flera tillitsnivåer, ni välja själva vilken LOA nivå som skall användas.
 • Alla användare som har Freja eID får en personlig sida där man kan se historik, ändra kontaktuppgifter etc.
 • Freja Organisations ID är en tjänstelegitimation för säker identifiering och signering till företag och myndigheter där de anställda kan identifieras med anställningsnummer istället för personnummer.
 • Ge användarna en valfrihet att välja en e-legitimation som passar de bäst.

Svenska Pass

Svenska Pass är den säkraste e-legitimationen i Sverige som kan användas för organisationer som har mycket höga säkerhetskrav.

En smartcard lösning som kan förvaras i plånboken tillsammans med betalkort för att minska risken att id-handlingen kommer på villovägar.

 • En godkänd id-handling som kan användas för att kontrollera en användare vid besök på apoteket, på banken eller i butiker.
 • Svenska Pass är den första elektroniska legitimationer i Sverige som uppfyller de högt ställda kraven för tillitsnivå 4 för utgivning av e-legitimationer.
 • Kortet är litet och resident mot yttre påverkan vilket gör att kortet kan användas i alla fysiska miljöer.


svenska-pass.pngeidas-map.png


eIDAS

Säker identifiering för utländska medborgare.

Alla offentliga verksamheter som erbjuder e-tjänster till medborgare skall även erbjuda e-legitimering till eu medborgare enligt eIDAS-förordningen. Med Vismas legitimeringstjänst som är ansluten Sweden Connect blir det enkelt för både befintliga och nya kunder att uppfylla lagkravet.

 • Möjlighet att erbjuda utländska medborgare säker åtkomst till era e-tjänster.
 • Enkel meny med flaggor för respektive land.
 • Stödjer flera tillitsnivåer.

Kontakta oss

Fyll i formuläret om du har några frågor om Ciceron-produkter.