Varför vi behandlar personuppgifter

Om kundkontakter och programanvändare

För att vårda våra kundrelationer och fullgöra våra åtaganden gentemot kund behöver Visma information om dig i din roll som kundens kontaktperson eller som användare av en tjänst. Ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter är följande:

  1. Genomföra försäljning och utlagt arbete för kund.
  2. Upprätta begärda anbud på produkter och tjänster till kund.
  3. Utföra leveranser i enlighet med avtal som slutits med dig eller kunden.
  4. Erbjuda stöd till dem som använder våra produkter och tjänster.
  5. Förbättra och utveckla kvaliteten, funktionen och användarupplevelsen hos våra produkter, tjänster och Vismas webbplatser.
  6. Upptäcka, motverka och förhindra säkerhetshot och utföra underhåll och felsökning.
  7. Förhindra att våra produkter och tjänster missbrukas.
  8. Behandla beställningar, fakturering, betalning och annan finansiell uppföljning.
  9. Skapa intresseprofiler för att marknadsföra relevanta produkter och tjänster.
  10. Driva användarforum för att utbilda och möjliggöra kontakt mellan användare och Visma.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt ändamålen i punkt a) till i) ovan är främst att Visma har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter i affärssyfte på ett sätt som vi anser inte strider mot dina personliga rättigheter eller friheter. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt ändamålet som beskrivs i punkt j) är ditt samtycke.

Om leads

Visma behandlar personuppgifter om leads i marknadsföringssyfte. För att tillhandahålla anpassat och relevant innehåll till potentiella kunder skapar Visma en intresseprofil baserat på dina rörelser, val och handlingar på Vismas webbplatser samt ditt agerande utifrån annonsinnehåll via e-post. Den rättsliga grunden för sådan behandling är främst ditt samtycke.

Läs mer i avsnitten nedan om hur vi skapar dessa profiler, hur du kan göra ändringar i profilen och hur du kan återkalla ditt samtycke.

Om arbetssökande

Om du är en arbetssökande behandlar vi dina personuppgifter för att utvärdera dina möjligheter att bli anställd hos Visma. Den rättsliga grunden för sådan behandling är ditt samtycke.  

Om besökare

För att kontrollera åtkomsten till våra lokaler behandlar vi personuppgifter om besökare. Behandlingen är baserat på vårt berättigade intresse att skydda våra affärshemligheter, anställda, lokaler och dig som besökare. Du kommer att informeras om dina rättigheter i detta avseende när du registrerar dig i vårt elektroniska besökssystem.