Hur vi samlar in dina personuppgifter

Visma samlar vanligen in personuppgifter direkt från dig eller från andra personer med koppling till vår kund. Dessa personer kan vara en chef eller en kollega. Om kunden som du arbetar för köper Vismas produkter eller tjänster via ett partnerföretag till Visma kan vi inhämta uppgifter om dig från partnerföretaget.

Vi använder även cookies och andra spårningstekniker när du besöker Vismas webbplatser och när du kontaktar oss via e-post i syfte att förbättra din upplevelse av Visma och våra webbplatser.   Läs mer om hur dessa tekniker fungerar och om dina rättigheter i detta avseende i avsnittet om verktyg för automatisk datainsamling.

I vissa fall kan vi även inhämta uppgifter om dig från andra källor. Dessa källor kan vara datainsamlare hos tredje part, Vismas marknadsföringspartner, offentliga källor eller sociala nätverk från tredje part. Visma kan föra samman personuppgifter om dig från en källa med uppgifter som erhållits från en annan källa. Detta ger oss en mer komplett bild av dig och gör det möjligt för oss att tillgodose dina behov på ett mer relevant och personligare sätt.