Hur vi delar dina personuppgifter

Inom Visma-koncernen

Eftersom Visma består av flera olika dotterbolag är det mycket sannolikt att en kund gör affärer med mer än ett Visma-företag. Vi strävar efter att tillhandahålla bästa möjliga kundservice och helhetsupplevelse. För att få en komplett översikt över och insyn i vilka kunder och kontaktpersoner som är i kontakt med de olika företagen inom Visma-koncernen delar vi dina personuppgifter mellan våra dotterbolag.

Utanför Visma-koncernen

Visma kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till en extern tredje part i följande situationer.

Vismas användarforum

Om du skriver ett inlägg, en kommentar eller liknande på Vismas användarforum eller andra forum på Vismas webbplatser kan denna information läsas och användas av alla som har tillgång till dessa forum. Informationen kan användas för ändamål som varken Visma eller du kan styra över. Visma ansvarar inte för uppgifter som du lämnar på sådana forum eller på Vismas webbplatser. Visma publicerar inga kommentarer, berättelser eller liknande som du har lämnat utan ditt samtycke.

Affärspartner

Visma kan komma att dela dina personuppgifter med våra partner om detta är nödvändigt av affärsrelaterade skäl och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Exempelvis om du köper en produkt eller tjänst för din arbetsgivares räkning som Visma tillhandahåller via en av våra certifierade partner. Visma och vår partner kan i dessa fall dela personuppgifter i syfte att tillhandahålla produkten eller tjänsten till kunden.

Offentliga myndigheter

Polisen och andra myndigheter kan kräva att få tillgång till personuppgifter från Visma. Visma lämnar i dessa fall endast ut uppgifterna om det finns ett domstolsbeslut eller liknande beslut om att göra det.

Sammanslagningar och förvärv

I samband med sammanslagningar, förvärv eller avyttring av hela eller delar av Vismas verksamhet får den förvärvande enheten samt dess konsulter tillgång till uppgifter som berörd enhet/berörda enheter inom Visma har hanterat, vilket kan omfatta personuppgifter. I dessa fall ingår externa parter ett sekretessavtal med Visma.