Dina rättigheter

Rätten att inte ta emot marknadskommunikation

Du kan välja att inte ta emot marknadskommunikation från Visma och kan göra det genom att:

a) följa instruktionerna för att inte ta emot kommunikation i relevant marknadskommunikation

b) ändra inställningarna under relevant avsnitt för att redigera kontot om du har ett konto hos Visma

c) kontakta oss via formuläret på den här sidan.

d) använda Vismas prenumerationshanteringsverktyg.

Observera att du, även om du väljer att inte ta emot marknadskommunikation från oss, fortfarande kan få administrativ kommunikation från Visma, till exempel orderbekräftelser och aviseringar som är nödvändiga för hanteringen av ditt konto eller de tjänster som tillhandahålls till kunden.

Grundläggande rättigheter

Du har rätt att få ut dina personuppgifter genom att begära en översikt över de personuppgifter som vi behandlar om dig och du kan ha rätt till dataportabilitet. Du har också rätt att begära att Visma korrigerar felaktiga personuppgifter om dig. Om du har ett konto hos Visma för en av Vismas webbplatser kan du i de flesta fall göra denna ändring själv under ”ditt konto” eller ”din profil” på aktuell webbplats eller tjänst från Visma.

Du har dessutom rätt att begära att dina personuppgifter raderas, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas och att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och andra tjänstespecifika villkor.

Använd gärna formuläret på den här sidan för att lämna in en begäran som beskrivs i detta avsnitt.

Slutligen har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen med avseende på vår behandling av dina personuppgifter.